Zaans Medisch Centrum

ZMC in Zaanstad

Op het voormalig terrein van het Zaans Medisch Centrum worden door HSB en Wilma grondgebonden woningen en een appartementengebouw ontwikkeld.

Voor deze ontwikkeling geldt dat gasloos moet worden gebouwd en een ambitie voor EPC < 0,16. Er zijn twee voor de hand liggende opties: stadsverwarming of (individuele) warmtepompen.

De grootste uitdaging in dit proces is het feit dat er nog geen stadsverwarming aanwezig is: niet alleen ligt er nog geen distributienetwerk in de wijk, ook de warmte-opwekkingscentrale moet nog gebouwd gaan worden.

Huygen ondersteunt HSB en Wilma in dit keuzeproces door de juiste vragen voor hen te formuleren voor gesprekken met mogelijke ESCO's.

huur- en koopwoningen

Daarnaast zijn wij intensief betrokken bij het ontwikkelen van het woongebouw. Dit gebouw bestaat uit twee vleugels met in totaal 121 appartementen, verdeeld over 9 bouwlagen.

Eén vleugel wordt ontwikkeld voor een woningbouwcorporatie, de andere vleugel bestaat uit koopwoningen. Aan ons de taak om met de verschillende onderliggende PvE's, waar mogelijk, te laten resulteren in dezelfde oplossingen.

Vanwege de hoge geluidbelasting op de gevels zullen alle appartementen voorzien worden van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Terug naar overzicht