Tugelaweg blokken in Amsterdam

Bij deze zorgvuldige stadsreparatie heeft Ymere twee van de vijf blokken uit een in 1915 door Leliman ontworpen ensemble aan de Tugelaweg vernieuwd. Voor het project zijn er 157 woningen , waarvan 85 sociale huur, 33 markthuur en 39 koopwoningen ontwikkeld. Tevens zijn er 82 gebouwde parkeerplaatsen opgenomen in het mooie plan.

blokken

De vijf bouwblokken maken deel uit van het in 1903 ontworpen stedenbouwkundige plan van Berlage voor de Transvaalbuurt. De blokken behoren tot de vroegste voorbeelden van bouwbloksgewijze bouw, ze markeren de overgang van pandsgewijze ontwikkeling van de 19e en vroeg 20e eeuw naar de bouwbloksgewijze ontwikkeling van de periode daarna.

gevels van Leliman

De nieuwe gevels vormen een eigentijdse vertaling van de oorspronkelijke gevels van Leliman. De nieuwe gevels reageren met ritmiek, plasticiteit en een vlechtwerk van metselwerkverbanden op de omgeving en de bestaande gebouwen. Atelier NL heeft een in het metselwerk geïntegreerde kunsttoepassing ontworpen van in kleur geglazuurde bakstenen, gebaseerd op de oorspronkelijke tegeltableaus van de bestaande gebouwen. Bijzondere aandacht krijgen de ruim opgezette entreepartijen en hoeken van het gebouw die met terugspringend metselwerk zijn verbijzonderd. Veel aandacht en zorg is besteed aan de detaillering en materialisatie van deuren en brievenbussen.Bijzondere aandacht krijgen de ruim opgezette entreepartijen en hoeken van het gebouw die met terugspringend metselwerk zijn verbijzonderd. Veel aandacht en zorg is besteed aan de detaillering en materialisatie van deuren en brievenbussen.

bewonersparticipatie

Daar waar je het gebouw benadert en aanraakt, is de detaillering het rijkste. Architectenbureau M3H heeft voorafgaand aan de ontwerpfase een programmatisch onderzoek uitgevoerd. Hiermee is samen met de opdrachtgever en de bewoners het programma bepaald en gepositioneerd in het blok. Tijdens de ‘buurtwerkplaatsen’ is de bewonersparticipatie gestimuleerd en zijn de ontwerpuitgangspunten met de bewoners besproken.

van jong tot oud

Het samengaan van een aantal voorwaarden maakt de nieuwe Tugelablokken tot een geslaagde stedelijke vernieuwing: het intensieve en invloedrijke participatieproces betrekt bewoners en omwonenden bij het project. De mix aan financieringscategorieën en diversiteit aan woningen trekt verschillende bewonersgroepen aan, variërend van jonge gezinnen tot alleenstaanden en ouderen. Samen zorgen deze bewoners voor een leefbare buurt. De respectvolle en geïnspireerde omgang met de architectuur en de geschiedenis geeft de bewoners verhalen over waar ze wonen. Het maakt deze plek uniek en vervult de bewoners met trots. De vernieuwde Tugelablokken dragen bij aan leefbaarheid, woongenot en een bewustwording van geschiedenis, plek en tijd. En leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame en sociale verbetering van een karakteristieke buurt van Amsterdam.

Terug naar overzicht