WKO

balansventilatie

Voor de luchtbehandeling van de zorgfuncties in de plint is uitgegaan van gebalanceerde ventilatie. Voor de luchtbehandeling van de appartementen is uitgegaan van vraag- en tijdgestuurde ventilatie. Beide worden, in verband met de ter beschikking staande temperatuurtrajecten vanuit de collectieve warmte- en koudeopwekking (zie hieronder), gecombineerd met vloerverwarming en vloerkoeling.

In verband met het milieu en de duurzaamheid is gekozen om, voor het energiesysteem van het gehele gebouw, uit te gaan van een collectieve installatie voor de warmte- en koudeopwekking, bestaande uit verticale bodemwarmtewisselaars voor het onttrekken en opslaan van warmte en koude in de bodem. Voor de warmte wordt uitgegaan van een bivalente opwekkingsinstallatie, bestaande uit collectieve warmtepompen en CV-ketels (voor de pieklast). Voor de koude wordt uitgegaan van vrije koeling, conform beschikbaarheid in de bodem.

Ook voor intensievere zorg

comfortabele seniorenwoningen

Aan de Richterslaan in Nieuwegein heeft woningcorporatie Mitros het nieuw seniorencomplex ‘De Dichter’ ontwikkeld. Het gebouw ‘De Dichter' bestaat uit vier lagen. Op de 1e, 2e en 3e verdieping zijn 50 seniorenappartementen gesitueerd, met op de 2e verdieping een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De woningen zijn comfortabel en geschikt om de bewoners ondersteuning en zorg te bieden. Ook als de zorg intensiever wordt.

Op de begane grond zijn aanvullend vier groepswoningen voor kleinschalig beschermd wonen met ieder zes studio's (woonslaapkamers) gesitueerd, welke door ZorgSpectrum gehuurd worden. Dit zijn groepswoningen voor dementerende senioren. Naast de individuele vertrekken, beschikt iedere groepswoning over een gemeenschappelijke woonkamer/leefkeuken, waar een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd.

Voor het project is de doelstelling gerealiseerd voor een gebouw van circa 10% onder de toenmalig geldende EPC norm.

Terug naar overzicht