Grootschalige studentencomplexen in Amsterdam

Sciencepark I en II

De gebouwen Sciencepark I en II voor studentenhuisvesting maken deel uit van een masterplan van KCAP voor een Science Park in Amsterdam Oost. Het plan voorziet in een aantal universiteitsgebouwen in het noordelijk deel en woningbouw aan de zuidrand in een serie van vijf bouwvolumes die de ‘Archipelago’ wordt genoemd. Aan de noordzijde grenst de locatie aan een drukke wijkontsluitingsweg, aan de zuidzijde grenst het aan een rangeerterrein. In verband met de geluidshinder van dit rangeerterrein wordt over de volle hoogte van het gebouw een geluidsscherm gebouwd, dat tussen de bouwvolumes doorloopt.  

De hoofdopzet van Sciencepark I, met 750 studenteneenheden, is een meander, waardoor de 200 meter lange straatwand wordt gebroken en er twee hoven gevormd worden waaraan de entrees zijn gesitueerd. Aan de spoorkant zijn achter het geluidsscherm drie groene tuinhoven ontstaan. Het strikte programma is helemaal op de geluidsluwe zijde georiënteerd en behelst een menging van eenkamerunits, twee- en vierkamerwoningen, woon/werkwoningen en woongroepen. Zes entreehallen ontsluiten de corridors waaraan de woongroepen en appartementen liggen. De straathoven ontsluiten de woon/werkwoningen en 4 kleinschalige parkeergarages. In een van de vleugels bevindt zich een kinderdagverblijf met een eigen buitenruimte.

Het gevelbeeld wordt gevormd door lange witte betonbanden, afgewisseld met banden van ramen en glazen panelen. De sterke horizontale lijnen van de gevel, die rondom een lengte hebben van ca. 1 kilometer, worden doorbroken door de oranje-gele baksteen van de straathoven en het hout van de tuinhoven.

In de studentenhuisvesting Sciencepark II van DUWO wonen 605 studenten. Science Park II ligt aan de Carolina MacGillavrylaan, dicht bij station Amsterdam Science Park en het Amstelstation. Wie het gebouw binnenwandelt, komt in een prachtige leefruimte met vast interieur, waar bewoners elkaar zowel binnen als buiten kunnen ontmoeten. De studentenhuisvesting van Science Park II in Amsterdam van DUWO heeft niet alleen een groene gevel, maar ook de verwarming en het tapwater zijn ‘groen’. Science Park II is daardoor bijzonder energiezuinig.

Zeer energiezuinig Science Park II in Amsterdam

De verwarming en het tapwater van het gebouw worden opgewarmd met warm water uit een centraal warmte-koude-opslagsysteem (WKO) in de bodem. Dit intelligente systeem verdeelt warmte en koude tussen Science Park II, het Nikhef (het Nationaal Instituut voor subatomaire fysica én onderdak van een van de grootste internetknooppunten ter wereld) en het Amsterdam University College (AUC). De WKO levert een CO2-uitstoot-reductie op van 300 ton per jaar. Dat is net zoveel als 15.000 bomen per jaar aan CO2 kunnen verwerken. Of net zo veel als 605 retourtjes vliegen naar Milaan.

Terug naar overzicht