duurzaamheid

maatregelen

 • Maximale afvalscheiding (sloopafval & hergebruik materialen)
 • Luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning
 • Verbeterde thermische isolatie van het gebouw
 • Bivalente collectieve WKO met stadswarmte
 • Lekdetectiesysteem t.b.v. waterbesparing
 • Energiezuinige pompen en ventilatoren
 • Energiezuinige verlichting
 • Flexibele winkelindeling
 • Gezonde bouwplaats
   
 • Sociaal veilig winkelgebied
 • Inzicht en aandacht voor het  waterverbruik
 • Vervoersinformatiepunten
 • Gezonde en veilige winkelomgeving door het totale transport ondergronds te brengen
 • Integraal in 3D ontwerpen
 • Energiezuinige liften en roltrappen
 • Oplaadpalen in parkeergarage
 • Maatregelen op het gebied van Ecologie (Gierzwaluw –en vleermuizenkasten, Groene daken en groene binnenhoven).

BIM

Gedurende de bouw richten de aannemers zich op efficiëntie, afvalvermindering en natuurlijk het
scheiden hiervan. Daarnaast wordt voor een groot deel van de bouw gewerkt met prefab materialen, wat ervoor zorgt dat er een schone bouwmethodiek gehanteerd wordt. Het ontwerp en de werkvoorbereiding wordt volledig in 3D BIM uitgewerkt waardoor de faalkosten in de uitvoering tot een minimum worden beperkt.

ontwerp energieopwekking

rol Huygen

Voor de woningen, winkels en kantoren komt er in het gebied een collectieve energiezuinige installatie voor de opwekking van warmte en koude. De installatie bestaat uit een collectieve installatie met elektrische bodem-warmtepompen, die de basislast voor de ruimteverwarming voorziet. Pieklasten worden gevoed vanuit de bestaande stadswarmte van Eneco in Leidsche Rijn Centrum. De stadswarmte is restwarmte uit een gasturbine. De warmtepompen worden gevoed met bodemenergie uit een open bronsysteem (6 doubletten) voor warmte- en koude opslag. In Leidsche Rijn Centrum zal verder geen gebruik gemaakt worden van fossiele brandstoffen (volledig gasloos gebied). Huygen heeft, naast het basis ontwerp, voor LRC de outsourcing van de energieopwekking uitgevoerd. Bij de uitvraag, de onderhandelingen en de contractering hebben wij een centrale rol gespeeld.

Green-lease contract

Naast het energiezuinige warmte- en koudenet zullen de winkeliers een aantal energiezuinige maatregelen nemen. Dit wordt vastgelegd in een Green Lease contract:

 • Er komt balansventilatie met WTW (>70%);
 • Er komt energiezuinige verlichting van gemiddeld 20 W/m²

Het totale energiegebruik komt daarmee op gemiddeld circa 400 kWh primair per m² BVO, circa 2/3 verlichting en productkoeling.

nieuw centrumgebied

Leidsche Rijn Centrumplan wordt een nieuw centrumgebied van de “stad ”Leidsche Rijn voor uiteindelijk 100.000 inwoners. De realisatie van het plan is gestart. In 2018 gaan ASR en partner Vesteda 31.000 m² detailhandel, een kleine 800 appartementen, 11.500 m² kantoren, 10.000 m² horeca en commerciële voorzieningen en 2.000 parkeerplaatsen opleveren. Momenteel het grootste bouwproject van Nederland.

duurzaam

Duurzaamheid speelt tijdens het gehele traject altijd een belangrijke rol.
De haalbaarheid van de BREEAM certificering voor Leidsche Rijn Centrum is al in een vroeg stadium onderzocht en vastgesteld, met als gevolg duidelijke afspraken met alle partijen. Zo zijn er tijdens de bouw geen verrassingen. Het BREEAM certificaat is aangevraagd en afgegeven voor de winkels en kantoren. Alle duurzaamheidsaspecten zijn vooraf vastgelegd in het bestek.

Terug naar overzicht