SS De Rotterdam

De Rotterdam’ kwam in 1959 bij Holland Amerika lijn in de vaart als grootste passagiersschip ooit in
Nederland gebouwd. Een van de meest succesvolle wereldzeeschepen ligt sinds 15 februari 2010 voor
anker in Katendrecht. Als drijvend hotel, restaurant, museum en multifunctionele ruimten voor vergaderingen
en andere (opleiding) doeleinden. Voordat het zover was ging er een periode van vier jaar aan vooraf
om het schip te renoveren. Woningcorporatie en eigenaar van het schip ‘Woonbron’ besloot om het
schip in ere te herstellen en betrok Huygen Installatie Adviseurs voor advies en bewaking van de kwaliteit bij
de renovatie.

Stukje historie

‘De Rotterdam’ werd in 1959 gepresenteerd met de slogan ‘Het schip van morgen… reeds vandaag’ van bijna vier jaar werd het schip door de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) gebouwd. Met een vooruitstrevend ontwerp en een luxe inrichting was het schip een varend kunstwerk. ‘De Rotterdam’ had vele gloriejaren als cruiseschip. Na een faillissement werd het schip in 2005 van Gibraltar naar Cadiz (voor schil-derwerk) en vervolgens naar Gdansk en Wilhelmshaven versleept, waar het een asbestsanering onderging. Op vier augustus 2008 voer het schip, na bijna vijftig jaar, als een grand lady de havens van Rotterdam binnen. De afbouw kon beginnen.

‘Het schip van morgen…
reeds vandaag’

Het was geen simpele renovatie, maar dit project had enorm veel potentie. De uitdaging was om dit uitzonderlijk
‘drijvend’ gebouw, met de beste technisch installaties te voorzien. De hoogste eisen stelden wij aan de veiligheid
en de bedrijfszekerheid van de technische installaties aan boord. De problematiek van het project lag vooral in
de ruimtelijke inpassing van de installaties, omdat het schip uit verschillende compartimenten bestaat en een
zeer beperkte verdiepingshoogte kent. Van bakboord tot stuurboord, van benedendeks tot bovendeks is de
brandveiligheid aan boord van het schip van een zeer hoog niveau. Door sprinklers en compartimentering,
een ontruimingsinstallatie met ‘gesproken woord’ en een volledige detectie kunnen wij dit schip wel het
veiligste gebouw in Nederland noemen.

Terug naar overzicht