transparant gebouw

oud en nieuw

Het Kraanspoor in Amsterdam onderscheidt zich door de bijzondere locatie. Op een bestaand kraanspoor is een markant gebouw met een exclusieve kantoorfunctie geplaatst. Het gebouw is dusdanig ontworpen, dat de integriteit van het historische kraanspoor gehandhaafd blijft. De relatie tussen oud en nieuw is behouden door de breedte van de opbouw te relateren aan de breedte van het kraanspoor. De opbouw is uiterst eenvoudig en puur van vorm door een minimale ingreep met een industrieel karakter. De beperkte draagkracht van het bestaande kraanspoor vereist een uiterst licht gebouw. Om deze lichtheid te accentueren heeft de architect gekozen voor een zeer transparant gebouw. Het glazen volume zweeft als het ware boven de bestaande constructie.

vloerconstructie

De combinatie van extreme architectuur, het beperkte installatiebudget en het minimale ruimtebeslag voor de technische installaties, is uniek te noemen. Het gebouw vraagt enerzijds om respect voor de esthetica en anderzijds om een heel creatieve benadering van de techniek. De flexibiliteit van het gebouw (maximaal 24 units van ca. 300 m2) is gerealiseerd door toepassing van een Infra-Plus vloer. Deze vloerconstructie combineert een licht gewicht met een uitstekende geschiktheid voor het onderbrengen van diverse installaties. Zo is het gebouw volledig voorbereid op de toekomst door bijvoorbeeld een aanpasbare vorm van databekabeling en werkplekaansluitingen.

betonkernactivering

Om de transparantie van het gebouw ook installatietechnisch te vertalen, is gekozen voor een systeem waarbij kunstmatig accumulerende massa wordt gecreëerd (betonkernactivering). De opwekking van de warmte en koude geschiedt door middel van een warmtepomp die, als bron, het IJ-water gebruikt. Voor de pieklast in de wintersituatie is aanvullend een gasketel voorzien. In het voor- en naseizoen is vrije koeling mogelijk. De volledig glazen gevel is aan de buitenzijde voorzien van een tweede huid met kantelbare panelen, die zijn voorzien van een zonwerende zeefdruk. Op deze wijze kan maximaal gebruik worden gemaakt van daglichttoetreding zonder het ongemak van overdadige opwarming. In de dubbele glazen klimaatgevel vindt tevens de luchttoevoer plaats.

Terug naar overzicht