BKA

Het gerenoveerde gebouw voldoet aan hoge milieu- en energie-eisen dankzij de maximale benutting van warmtewinst, een koelsysteem op basis van betonkernactivering (koeling van de authentieke bouwkundige constructie) en verdringingsventilatie via verhoogde vloeren. Wij leverden gefaseerd de volledige advisering vanaf ontwikkeling installatietechnisch concept, detailontwerp, bestekken, aanbesteding en gunning, uitvoeringsbegeleiding inclusief toezicht, oplevering en nazorg.

centrumfunctie

Een gezichtsbepalend monument in het centrum van Heerlen. Met behoud van monumentale waarde moest het gebouw na de renovatie voldoen aan hoge eisen ten aanzien van esthetica, veiligheid, functionaliteit en comfort. Het Glaspaleis, dat een centrumfunctie vervult in de gemeente Heerlen, is een gebouw met volledig glazen gevels, destijds ontworpen door architect F.P.J. Peutz. Een van de hoofddoelen van de renovatie was het inpassen van de gewenste functies waaronder een nieuwbouwgedeelte met een muziekschool. Het ontwikkelen van een passend concept van de technische installaties vergde een nauwe samenwerking met de renovatiearchitecten.

architecten - techniek

Samen met de architecten zijn tal van varianten onderzocht voor de bouwkundige en esthetische inpassing van de technische installaties, evenals de technische en economische haalbaarheid daarvan. Alle technische installaties zijn volledig in de gebouwen geïntegreerd. Ten aanzien van de gebouwtechniek hebben wij een integraal innoverend advies geleverd. Uitgangspunt daarbij was de beheersing van kwaliteit en budget. Zowel de adviezen als de begeleiding en planning waren gebaseerd op de toepassing van beproefde, maar wel hedendaagse technologie. Het gebouw is voorzien van een volledig geïntegreerde klimaatinstallatie met maximale benutting van warmtewinst. Voor het unieke koelsysteem wordt gebruik gemaakt van betonkernactivering. Voor de luchtcirculatie wordt gebruik gemaakt van verdringingsventilatie via verhoogde vloeren. Het gebouw is uitgerust met een universeel netwerk voor data en telefonie, en camera- en inbraakbeveiliging van o.a. expositieruimte en bibliotheek. Verder zijn er een geavanceerd boekcontrole en een uitleensysteem, audiovisuele informatieschermen en een film- en presentatieruimte.

Terug naar overzicht