Wat u niet ziet op het Vrijthof

Wie kent het Vrijthof niet? Een iconisch plein in hartje Maastricht. Door velen ook wel het mooiste plein van Nederland genoemd. Het Vrijthof staat bekend vanwege de vele monumenten, de culturele voorzieningen en vele caféterrassen. Met zo’n 60 evenement dagen per jaar staat het Vrijthof ook bekend als uitstekende evenement locatie. Jaarlijks zien we André Rieu op het Vrijthof, Magisch Maastricht, het Preuvenemint en meer. Kijkend naar deze evenementen, vraagt u zich wel eens af waar alle elektriciteit hiervoor vandaan komt?

Als u nu het Vrijthof voor u probeert te zien, waar ziet u dan het trafo-station? Het antwoord hierop is kort: Het is niet te zien. De stroomvoorziening voor evenementen op het Vrijthof in Maastricht is namelijk gerealiseerd met het eerste ondergrondse trafo-station in Nederland.

Het begon allemaal een paar jaar geleden toen de nieuwe Wet VET (Voortgang Energie Transitie) werd ingevoerd. Enexis verzorgde tot dat moment de stroomvoorziening op het Vrijthof. De bestaande voorzieningen bestonden uit aansluitingen vanuit 3 wijktrafo’s van Enexis rondom het Vrijthof met 4 vaste veldkasten en 10 putten. Enexis leverde dan tijdens een evenement 14 mobiele kasten om de evenementen op aan te sluiten. Het aan- en afvoeren en iedere keer weer opnieuw aansluiten werd door Enexis uitgevoerd. Door de nieuwe wet VET werd dit onmogelijk, deze verbood Enexis om commerciële activiteiten als evenementen van stroom te voorzien. De gemeente Maastricht zou het overnemen. Ook bleek dat de evenementenvoorziening aan het Vrijthof niet meer aan de gestelde eisen voldeed.

Gemeente Maastricht schakelde ons advies in, om zo tot een oplossing te komen. Een alternatief bedenken voor de evenementenvoorziening bleek een uitdaging. De oplossing lag niet zomaar voor de hand. Volgens de huidige eisen van de netbeheerders in Nederland mogen transformatoren alleen bovengronds opgesteld worden. Moesten er dan bovengronds transformatorstations geplaatst worden? Moest er een historisch pand aangekocht worden voor het opstellen van transformatoren? Alle mogelijkheden werden bekeken. De oplossing werd gevonden door het ontwerpen van een ondergronds trafostation dat aan alle eisen moest voldoen, wij zagen de mogelijkheden hiervoor. In samenspraak met Schneider Electric kwamen wij uit bij de innovatieve “Iceberg” oplossing: een overrijdbaar ondergronds verdeelstation dat het Vrijthof 365 dagen per jaar van energie kan voorzien zonder inbreuk te doen op de karakteristieke omgeving.

Door het toepassen van “Iceberg” oplossing was het mogelijk om met een minimale ruimtelijke, visuele en akoestische impact een volledig ondergronds trafostation te realiseren en volledig te integreren in de stadsomgeving. Het is een uiterst veilige oplossing die voldoet aan de relevante regelgeving voor stadsnetten en energiesystemen. De waterdichte behuizing bestaat uit gewapend beton en voldoet aan verkeersklasse 45. Dat wil zeggen dat het station volledig overrijdbaar is door bussen en vrachtwagens. Het station bevat naast 2 natuurlijk geventileerde transformatoren alle techniek voor het schakelen en beveiligen van de aansluitingen op het Vrijthof.

Een succesvolle oplossing

De oplossing is volledig weggewerkt in het plein en voldoet aan alle voorschriften en eisen aan een betrouwbare energievoorziening. In vergelijking met de traditionele evenementen energievoorzieningen in de vorm van dieselaggregaten veroorzaakt het geen stank, geluid en trilling overlast.

Inmiddels is het ondergronds trafostation een geruime tijd in gebruik. De terugkerende evenementen hebben al enkele malen plaatsgevonden. Daarmee is de oplossing met recht succesvol te noemen: Een omgevings- en milieuvriendelijkere oplossing, waarmee het zicht op het Vrijthof volledig gewaarborgd wordt! Daarnaast biedt het inzetten van deze oplossing Gemeente Maastricht een duurzame oplossing om op termijn ook de omliggende horeca te elektrificeren. Met deze unieke oplossing is gemeente Maastricht de eerste die op deze slimme manier inspeelt op de huidige energietransitie en de stijgende vraag naar elektriciteit, zonder in te leveren op ruimte, rust of karakter.

Terug naar overzicht