3-VSO school Europalaan

Het project omvat nieuwbouw van de school en gedeeltelijke renovatie van de bestaande vleugel. De bestaande vleugel is tot op het betonskelet gestript. Op de locatie van een bestaande MBO school is een nieuwe school gemaakt waar drie VSO-scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden zijn ondergebracht. Omdat het casco gebruikt moest worden, maar budgettair vergeten was dat het bestaande gebouw gesloopt moest worden en er kwaaitaal vloeren in lagen, ontstond een budgettair probleem. Door extra energiezuinig te bouwen is het mogelijk gebleken dat de reductie in energielasten omgezet kon worden in extra investeringsruimte. De trias energetica is hier verregaand toegepast.
 

dak als buitenruimte

De school is relatief groot ten opzichte van het aantal aanwezige personen daarom is gekozen voor een variabel ventilatie luchtdebiet (alleen daar ventileren waar er behoefte aan is). In de school zijn naast de “normale” theorielokalen ook verschillende branchelokalen ingericht. Dit zijn o.a. praktijklokalen, een grootkeuken en diverse “huiskamer”keukens op de verdiepingen. Tevens zijn 3 sporthallen en een grote gezamenlijke bijeenkomstruimte (aula) in het project opgenomen. Het dak is meer dan alleen dak, het fungeert ook als buitenruimte. Zo is er bijvoorbeeld een kas voor het kweken van planten op het dak geplaatst.
 

licht en lucht in baffels

In de aula is voor de akoestiek het plafond volgehangen met baffels. De installaties (licht en lucht) zijn hierin volledig geïntegreerd.

Terug naar overzicht