Nieuwbouw STOAS Hogeschool

Het ontwerp voor de Stoas Hogeschool te Wageningen is gebaseerd op de onderwijsfilosofie: ecologische intelligentie. Leren en ontwikkelen, menselijk gedrag, relaties tussen mens en natuur, ecosystemen en duurzaamheid vormen de basis voor de opleidingen aan de Stoas Hogeschool. Het nieuwe gebouw wil de zintuigen prikkelen om zo een optimale leer-, werk- en leefomgeving te creëren. Hierop dienen de in het gebouw aan te brengen installaties op aan te sluiten. Stoas Hogeschool is een kleinschalige kennisinstelling, die opleidingen, onderzoek en diensten realiseert gericht op het groene onderwijs en de groene sector. Zij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. De architectuur, de installaties en het landschap zijn met elkaar verweven door plaatsing op een ‘groene’ terp, waarop het ronde energiezuinige gebouw is gebouwd.

Architectuur

De basis van het ontwerp is de cilinder, wat na de bolvorm de meest duurzame vormfactor heeft: vloeroppervlak in relatie tot geveloppervlak. De vorm van de cilinder is niet hiërarchisch, elke ruimte heeft in essentie dezelfde vorm, dezelfde plek en hetzelfde uitzicht. De ecologische intelligentie is in het gebouw vertaald naar het principe van het nest en de grot. Het nest is een rationele ruimte, zoals een vogel zijn nest op een functionele manier maakt. De grot daarentegen is non-rationeel. Deze ruimte zal door de organisatie zelf worden geëxploreerd.

Techniek, milieu en duurzaamheid

De installaties zijn op slimme wijze geïntegreerd, waarmee het gebouw energiezuinig en duurzaam is. Het integrale ontwerp benadrukt dat alles met elkaar samenhangt en alleen in samenhang kan worden begrepen.

De aangebrachte techniek bestaat onder andere uit:

  • Warmte- en Koudeopslag WKO
  • Laag-Temperatuur-Verwarming;
  • Hoog-Temperatuur-Koeling
  • Gebalanceerde ventilatie: toevoer lokaal /afvoer centraal
  • Gevelzonwering en gevelprint met automatische regeling
  • Brandbeveiliging door middel van een watermistinstallatie

De aspecten milieu en duurzaamheid zijn pragmatisch geïntegreerd, passend bij de uitstraling en de doelstellingen behorende bij dit gebouw.

Terug naar overzicht