Het Kompas

Krimpen a/d IJssel heeft met het Facet aan de Nieuwe Tiendweg een nieuwe, veelzijdige en laagdrempelige ontmoetingsplek. Het Facet bestaat uit een Brede School (Het Kompas) en een zorgcentrum in een gecombineerd gebouw. De gebouwen zijn met elkaar verbonden door een centraal Dorpsplein. Krimpenaren van alle leeftijden kunnen gebruik maken van het Dorpsplein met uiteenlopende (zorg)voorzieningen. Doelstelling voor het project was om de energiebehoefte op een duurzame wijze op te wekken. Voor de Brede School is een hoog comfortniveau voor de luchtkwaliteit nagestreefd. Voor het zorggebouw bestaat de megelijkheid om, in een later stadium, op eenvoudige wijze de verpleegfunctie om te zetten in een verzorgfunctie.

De warmte- en koude-afgifte in het zorggebouw vindt plaats middels betonkernactivering. Hierbij blijft de constructie op een nagenoeg constante temperatuur waardoor klimaatinvloeden van buitenaf gedempt worden. De comfortbeleving in het gebouw is dan ook zeer gelijkmatig. Voor het psychologische effect zijn voor de doelgroep wel enige zichtbare verwarmingselementen toegevoegd. De Brede School is voorzien van een vloerverwarmingssysteem, welke in de zomer middels een change-over-systeem ook voor de benodigde koeling kan zorgen.

fris gebouw

Bij het ontwerp is veel aandacht uitgegaan naar het ventilatiesysteem binnen de diverse functies. Goede ventilatie is de basis voor de binnenluchtkwaliteit. In ruimten met een hoge bezettingsgraad, zoals schoollokalen, is een hoge ventilatiecapaciteit noodzakelijk om de luchtkwaliteit op peil te houden. Een gebalanceerd ventilatiesysteem is ontworpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van warmteterugwintechniek om de aanwezige energie in de retourlucht te hergebruiken. De warmteopwekking vindt op duurzame wijze plaats middels warmtepompen, welke gevoed worden door gesloten bodemwarmtewisselaars, waarbij de aanwezige energie in de bodem optimaal benut wordt.

veelzijdig en laagdrempelig

Het Facet is een veelzijdige en laagdrempelige ontmoetingsplek, waar een groot deel van de omgeving gebruik van maakt. Onder één dak vind je de basisschool, kinderopvang, zorginstellingen, polikliniek, grand café en dagbesteding. De architectuur kenmerkt zich door een hoge mate van functionaliteit en integraal denken. De gebouwconstructie wordt bijvoorbeeld voor klimaatdoeleinden geactiveerd.

synergie

integraal ontwerpen

Tijdens het ontwikkelen van het integrale ontwerp met de diverse ontwerpteampartners is veel aandacht uitgaan naar de functionaliteit van het gebouw. Synergie tussen de werkzaamheden van de constructeur, bouwfysisch en installatieadviseurs en de architect heeft geleidt tot het juiste totaalconcept.

Terug naar overzicht