Onze rol

ABT en Huygen Installatie Adviseurs zijn beide betrokken bij de ontwikkeling van het gebouw. Wij helpen Universiteit Leiden bij het realiseren van de ambities voor het Gorlaeus gebouw. ABT adviseert op het gebied van bouwfysica, werktuigbouwkunde, akoestiek, trillingen en brandveiligheid en is BREEAM expert voor de architect. Huygen Installatie Adviseurs is verantwoordelijk voor de elektrotechnische & transport technische installaties en de laboratoriuminrichting. Architect van het gebouw is de combinatie van Architectenbureaus Inbo en JHK. De constructeur van het gebouw is Pieters Bouwtechniek.

De uitdaging

Aan alle gebruikers wordt gedacht. Zij hebben allemaal hun eigen eisen om optimaal gebruik te kunnen maken van dit gebouw. Hier wordt in de ontwikkeling dan ook rekening mee gehouden. We leggen dit graag uit.

Het begint bij binnenkomst bij bijvoorbeeld de receptie. Een grote opgave voor de architect was de doorstroom van mensen in het gebouw. Dagelijks zullen vele mensen zich door het gebouw bewegen en gebruik maken van verschillende faciliteiten.  Een goede doorstroom is van belang zodat iedereen de weg goed kan vinden, het niet te druk wordt op plekken en het gebouw goed aanvoelt.

Laten we ook bijvoorbeeld kijken naar een collegezaal. Studenten gebruiken deze zaal om colleges te volgen. Voor hen is het belangrijk dat zij alle informatie goed kunnen volgen en opslaan. De lector, die ook gebruik maakt van de ruimte, wil de boodschap helder overbrengen en goed kunnen zien of dit ook lukt en of er nog vragen zijn. Het licht in de collegezalen is anders dan in andere ruimtes. Er moet een bepaalde sfeer ontstaan. Studenten willen het college goed kunnen volgen, en de professor moet voor hen ook goed te zien zijn. De professor moet daarentegen zelf ook goed zicht hebben op de zaal en wat er gepresenteerd wordt. De professor kan de lichtscenes zelf aansturen. Maar dat is niet alles. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. De nodige voorzieningen zoals wifi en elektriciteit om bijvoorbeeld laptops aan te sluiten moeten natuurlijk ook aanwezig zijn.

Deze overwegingen gelden voor het hele gebouw: overal houden we rekening met de ambitie en de verschillende gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de laboratoria.  Zuurkasten, koelkasten, weegtafels en koel- en vrieskasten/ -ruimten. Alles moet juist worden aangesloten zodat straks iedereen aan het werk kan.

De ambitie op het gebied van duurzaamheid streven we na door gecertificeerd te voldoen aan BREEAM excellent. Concreet is dit bijvoorbeeld terug te zien aan de zonnecellen die gebruikt worden op het dak. Dit zijn er bijna 1000.

Werken in fases

Het gebouw wordt in 3 fasen gerealiseerd. De eerste fase van het nieuwe gebouw is in 2016 in gebruik genomen en beslaat 45.000m2. In de periode vanaf 2018 tot en met 2023 wordt fase 2A, met een oppervlakte van 30.000m2, gerealiseerd. Vanaf 2023 tot 2026 wordt fase 2b gerealiseerd.

Op dit moment is fase 2 in volle gang. Fase 2A voorziet in de huisvesting van bedrijfsvoering, diverse onderwijsfuncties en het Mathematisch Instituut (MI), Leiden Institute of Chemistry (LIC), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) en de Sterrewacht. Er komt een grote nieuwe collegezaal voor 180 studenten en twee oplopende zalen voor 100 studenten. Ook krijgen studieverenigingen een centrale gezamenlijke plek. Daarnaast worden tijdens deze fase gemeenschappelijke voorzieningen gerealiseerd, zoals horecavoorzieningen en de bibliotheek.  

Gorlaeus gebouw Universiteit Leiden

Een hightech omgeving met state of the art onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten. Dat is de ambitie voor het nieuwe Gorlaeus gebouw van de Universiteit Leiden. Een nieuw gebouw dat instituten van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen samenbrengt én ontmoetingen tussen onderzoekers, professoren en studenten stimuleert.

De instituten van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen zitten traditioneel in aparte gebouwen. Een deel van de panden is verouderd en heeft een hoog energieverbruik. Het was dus hoog tijd voor een verandering. Een verandering met hoge verwachtingen. Het Gorlaeus gebouw heeft met een grote oppervlakte en verscheidenheid aan gebruikers ambitieuze doelstellingen. Het ontwikkelen van een duurzaam, comfortabel en veilig gebouw dat gebruikers samenbrengt, aantrekt en voorziet in hun behoeftes. Een uitdaging die wij graag aangaan met Universiteit Leiden.

Het gebouw

Laten we, om een beter beeld te krijgen van de complexiteit en veelzijdigheid van dit gebouw een kijkje nemen:

Voor het gebouw is er al direct bedrijvigheid. Studenten, onderzoekers, professoren. Mensen ontmoeten elkaar, maken een praatje, zijn samen onderweg. Als we het gebouw binnenstappen, zien we nog meer van deze dynamiek. Er vinden vele activiteiten plaats. Professoren, studenten en onderzoekers gebruiken samen dit gebouw. Zij geven en volgen colleges, practicums, lessen en doen onderzoek in de laboratoria. Na alle colleges en lessen willen zij natuurlijk iets kunnen eten of drinken, samen overleggen of terecht kunnen in bijvoorbeeld de bibliotheek. Studieverenigingen ontmoeten elkaar in hun honk.

Terug naar overzicht