De Woltersschool

Schoolvereniging Wolters (onderwijs op niveau sinds 1878), een neutraal bijzondere basisschool, is al sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw gevestigd in stadsdeel Benoordenhout in Den Haag. De locatie, gesitueerd bij het kruispunt van Nijenrodestraat en de Utenbroekestraat, ook wel bekend als de scholendriehoek, huisvest drie schoolgebouwen waaronder het gebouw van Wolters. Het ontwerp van de nieuwe Woltersschool is sterk bepaald door de complexiteit van het driehoekige kavel. De school bestaat uit drie bouwlagen en huisvest 16-groepen basisschool, een sportzaal en een buitenschoolse opvang (BSO). De totale oppervlakte is circa 2.587 m².

De basisschool en de BSO zijn fysiek en installatietechnisch gescheiden ontworpen. In het kader van duurzaamheid zijn bij de start van het project alle mogelijke duurzame opties voor de school onderzocht, waarbij gezocht is naar de mogelijkheden van een ambitieniveau Frisse scholen Klasse A. Vanuit de studie is gekozen om het ambitieniveau en de beschikbare budgetten bij elkaar te brengen. Dit heeft geresulteerd in een school met een duurzaamheidskarakter van Frisse scholen Klasse B. De volgende duurzame elementen zijn opgenomen in het ontwerp van de school:

  • Zonneboilersysteem voor de douches van de sportzaal
  • CO2-regeling van de ventilatie in de groepsruimten/lokalen van de school
  • Warmtewiel t.b.v. de warmteterugwinning
  • Daglichtregeling in combinatie met hoogfrequente verlichtingsarmaturen

Terug naar overzicht