CAH Dronten

De nieuwbouw van CAH te Dronten, vallend onder de Aeresgroep, bestaat uit een grote glazen kas waarbinnen zich het schoolgebouw bevindt. Het schoolgebouw bestaat uit twee torens van drie bouwlagen die met elkaar zijn verbonden op de begane grond. De kas is een overgangszone tussen binnen en buiten, waarin een tussenklimaat heerst. De kas wordt “geklimatiseerd” door automatisch gestuurde spuivoorzieningen en de een zonwerend doek onder het dak en aan de gevel ter beperking van zoninstraling.

Het onderwijsgebouw wordt middels een laag temperatuursysteem aangesloten op een warmte- en koude opslagsysteem (WKO) verwarmd en gekoeld. Daarnaast zijn in een deel van de kas pv-cellen toegepast en wordt warmtapwater voor de keuken gevoed door zonneboilers. De aansluitvoorzieningen voor de gebruikers zijn integraal opgenomen in het ontwerp. De verlichting is geregeld op basis van daglichtintensiteit en aanwezigheid in elke ruimte. Hemelwater dat op de kas valt, wordt verzameld en hergebruikt.

De hogeschool heeft een sterk groen karakter dat tot uitdrukking komt in het architectonisch ontwerp, namelijk een gebouw in een kas.

nauwe samenwerking

In nauwe samenwerking met de bouwfysisch adviseur is bepaald welke voorwaarden gesteld moeten worden aan het klimaat in de kas. Mede gelet op de wens van de opdrachtgever om niet in de lokalen in te blazen maar een zo natuurlijk mogelijk situatie te realiseren is het ontwerp dynamisch te noemen. Hierbij hebben wij regie genomen over het ontwerp door slim en exact te ontwerpen. Alle werktuigkundige, elektrotechnische en transportinstallaties zijn door Huygen ontworpen.

Terug naar overzicht