islamitische basisschool Noen

Brede School Crooswijk

De komende jaren vindt in het stadsdeel Nieuw Crooswijk in Rotterdam een ingrijpende herstructurering plaats. De Brede School Crooswijk is één van de eerste nieuwe gebouwen van deze herstructurering. De vroege bouw van deze prachtige school en haar centrale plek aan het groene Paradijsplein zeggen veel over het grote belang dat de Gemeente hecht aan goed onderwijs in de wijk. Tevens brengt de Brede School Crooswijk vrolijkheid in het centrum van het stadsdeel.

een open school met

een islamitische traditie

Multifunctioneel

Naast de Brede School herbergt het gebouw een kinderdagverblijf, een sportzaal en een aantal verhuurbare multifunctionele ruimten. Zowel architectonisch als installatietechnisch waren de grootste uitdagingen enerzijds de vele functies op de relatief kleine oppervlakte, en anderzijds de bijzondere ligging van het gebouw: grenzend aan een begraafplaats. Het resultaat is een vriendelijk ogend, open en helder gebouw waarbij natuurlijke en duurzame materialen op een moderne wijze en met respect naar de omgeving zijn toegepast.

flexibiliteit

Om alle functies binnen het gebouw in één installatieconcept te kunnen vangen is er gekozen voor een relatief eenvoudig basisconcept met een hoge mate van flexibiliteit. Deze flexibiliteit maakt het mogelijk om iedere functie te voorzien in de specifieke wensen/eisen en biedt de mogelijkheid om de aanwezige functies uit te kunnen breiden in de toekomst.

luchtkwaliteit

Bij het ontwerp van de installaties is grote aandacht besteed aan het ventilatiesysteem binnen de diverse functies. Goede ventilatie is de basis voor de binnenluchtkwaliteit. In ruimten met een hoge bezettingsgraad, zoals schoollokalen, is een hoge ventilatiecapaciteit noodzakelijk om de luchtkwaliteit op peil te houden. Er is een gebalanceerd ventilatiesysteem ontworpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van warmte-terugwintechniek om de aanwezige energie in de retourlucht te kunnen hergebruiken.

Naast de luchtkwaliteit heeft, voor met name het kinderdagverblijf, het akoestische klimaat een belangrijke rol gespeeld in het totale ontwerp. De gymzaal van de Brede School Crooswijk is boven het kinderdagverblijf en de slaapvertrekken gepositioneerd. Dit uitgangspunt heeft geleid tot extra aandacht voor het gebruik van de juiste materialen en tot een aangepaste infrastructuur.

Terug naar overzicht