plug&play

vrij indeelbaar

Woensdag 12 september 2018 vond de feestelijke opening plaats van het WTC Utrecht.

Een innovatief 18 verdiepingen tellend kantoorgebouw en high end bedrijvencentrum, met vergaderzalen, businesscentra, congresruimten en flexwerkplekken. De WTC-organisatie is gericht op het leveren van facilitaire diensten, flexibel en op maat, met als doel het bewerkstelligen van een hoge productiviteit per vierkante meter. Geschikt als ultieme thuisbasis voor veeleisende organisaties en ambitieuze kenniswerkers van nu en in de toekomst. Het (installatietechnisch) concept is dat de kantoren vrij indeelbaar zijn en dat de kleinste huureenheid een bruto vloeroppervlak (slechts!) 250m² kan hebben.

Toegepast is het principe van “plug&play”, hetgeen verzorgt dat ombouw van kantoren (vergroten, verkleinen of herindelen) weinig tijd in beslag neemt, niet leidt tot overlast voor andere gebruikers en niet leidt tot afval. Zowel de principaal CBRE als de gemeente Utrecht hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, waardoor het behalen van een goede BREEAM-rating vanaf het eerste moment tot de projectdoelen behoorde.

BREEAM excellent

rol Huygen

Wij zijn vanaf het eerste moment betrokken bij de ontwikkeling en hebben de verantwoordelijkheid op ons genomen voor installatietechniek en duurzaamheid. In de definitie- en structuurplanfase hebben wij proactief bijgedragen aan het proces van interactie tussen programmering en onderzoek van zinvolle alternatieven om te komen tot goed passende oplossingen voor gebouw en techniek. Daarbij hebben wij ons uiteraard gericht op de bruikbaarheid van de faciliteit als een continu bedrijf met voortdurend wisselende ruimtebehoefte, vaak op korte termijn, nu en in de toekomst. Daarnaast hebben wij ons vooral ook gericht op energiezuinigheid, door optimaal in te spelen op de beschikbaarheid van een gebiedswarmte- uitwisselingsnet, waardoor geen gasaansluiting nodig is en “all electric” voldaan kan worden aan de energiebehoefte van het gebouw.
Ons onderzoek was gedreven door de duurzaamheidsdoelstelling en door de basishouding van de principaal om te allen tijde total costs of ownership (TCO) bepalend te laten zijn bij besluiten over concept en systeem.

De resultaten van ons onderzoek hebben wij uitgewerkt in een ontwerp (inclusief aanvraag Omgevingsvergunning). Momenteel wordt gebouwd en verzorgen wij kwaliteitscontrole van de uitvoering. De toegepaste duurzaamheids-maatregelen zijn o.a.: regeneratie elektrische energie liften, PV-cellen, vraaggestuurde ventilatie (CO2-controle), LED-verlichting, vraaggestuurde verlichting (daglicht- en aanwezigheids-afhankelijk), warmtepompen, warmte terugwinning, all electric (groene stroom), energiemonitoring, permanente commissioning, reductie elektrisch parasitair vermogen.

Dit laatste is gericht op het analyseren van werkelijk energiegebruik en het daardoor kunnen voorspellen en controleren van de werkelijke prestaties van het gebouw. Het resultaat is het eerste ontwikkelingsproject in Utrecht dat voldoet aan de hoge duurzaamheidsprestaties (zie ook artikel in Installatie&Bouw):

  • BREEAM score EXCELLENT;
  • EPC = 0,85 (15% beter dan de eis);
  • Energielabel A+.

Terug naar overzicht