Wij waren meteen enthousiast om de gemeente Etten-Leur te helpen. We gingen aan de slag met het uitvoeren van een aantal onderzoeken, het uitbrengen van een advies en een uitwerking in een realisatiebestek en onderhoudsbestek. Op naar een beter binnenklimaat!  In dit geval werd koers gezet op klimaatklasse B. Hierbij keken we naar het stadskantoor, het bestuur- en vergadercentrum en de raadszaal (voorheen een kerk).  Voor het stadskantoor namen we ook de aanpassingen naar aanleiding van een  later ingebrachte verbouwing van de interne kantoren mee. Dit zorgde even voor een koerswijziging, maar dankzij onze uitgesproken betrokkenheid grepen we op tijd in. Na goedkeuring van het plan en het budget is het ontwerp verder uitgewerkt en zijn de bestekken aanbesteed. Nu (begin 2019) zijn we er! Er kan gestart worden met de gefaseerde uitvoering van het realisatiebestek en de 15-jarige onderhoudsperiode begint. Tijdens de gefaseerde realisatie zullen we de gemeente bijstaan in de vorm van controle uitvoeringsontwerp, inspecties tijdens de bouw, beoordelen van optimalisaties en het assisteren bij de opleveringen.

Het onderzoek

Wij begonnen met het uitvoeren van een aantal onderzoeken naar het functioneren van de WKO en de klimaatklachten. De resultaten van de onderzoeken legden we samen met een budget voor aan de gemeenteraad. Voor het onderzoek keken we naar de volgende factoren:

  • De capaciteit van de klimaatinstallatie van het stadskantoor
  • De mogelijke oplossingen en aanpassingen van de klimaatinstallatie en regeltechniek
  • Het functioneren van de WKO-installatie met mogelijke alternatieven
  • De aanpassingen aan de klimaatinstallatie in het bestuur- en vergadercentrum

Vervolgens hebben we dit ook samengevat in één rapport en uitgebreid toegelicht aan de gemeenteraad en college van B&W. Met Cauberg Huygen werkten wij samen voor de metingen van de thermische kwaliteit van de gevel. Ook met Dalemburgh Advies werkten wij heel goed samen voor dit project. Zij hebben de conditie van de bestaande installaties gemeten volgens de daarvoor geldende normen. Op basis daarvan is door hen een onderhoudsbestek geschreven. Het onderhoudsbestek geeft aan wat er gedaan moet worden om de bestaande en nieuwe installaties op peil te houden. Het is een lange termijnvisie: De gemeente kan nu voor minimaal 15 jaar met 1 partij verder voor het onderhoud, in plaats van steeds te moeten wisselen.

De oplossing

De bodem als bron gebruiken was geen optie. Tussen de gebouwen van de gemeente ligt een kerkhofje, onder het stadskantoor ligt een commerciële parkeergarage. Beide maken het moeilijker de bodem als bron te gebruiken. Daarnaast functioneert de WKO niet goed. We moesten dus op zoek naar een andere oplossing. Deze moest niet alleen beter werken en een grotere bedrijfszekerheid hebben, maar ook wilden we hetzelfde energielabel behouden. We kwamen uit op lucht/water pompen als alternatief voor de WKO. Het is ons gelukt om hetzelfde energielabel voor de gebouwen te behouden.

De kantoren hebben nu alleen vloerverwarming/vloerkoeling. Deze was moeilijk te regelen: Opwarmen en afkoelen duurde lang. Dit resulteerde mede in de klachten over het klimaat. Hier zijn we ook mee aan de slag gegaan. De kantoren zullen worden voorzien van plafondinductie-units (koeling) en de vergaderruimtes in het bestuur- en vergadercentrum van aanvullende koeling. De centrale luchtbehandeling wordt voorzien van bevochtiginginstallaties en de beschikbare luchthoeveelheden worden opnieuw ingeregeld. Dit alles om ervoor te zorgen dat klimaatklasse B wordt bereikt en de medewerkers dus weer prettig op hun kantoor kunnen werken. Alle regeltechniek en het gebouwbeheersysteem worden ook vervangen. Zo maken alle gemeentelijke gebouwen straks dan allemaal gebruik van hetzelfde fabricaat.

Huygen: Uitgesproken betrokken

Tijdens het onderzoek en ontwerp begon de gemeente ook aan de herinrichting van de kantoren. Dit was een verrassing en was tot dusver niet meegenomen in de plannen. Er was een wijziging van koers nodig! De indeling van kantoren en vergaderruimtes was echt anders en had effect op ons onderzoek en plan. Gelukkig hebben we dit nog op tijd kunnen meenemen, we hebben toen het ontwerp daar direct op aangepast. Het resultaat is nu een integraal advies en ontwerp waarmee de gemeente comfortabel, duurzaam en ontzorgd van onderhoud de komende 15 jaar het stadskantoor kan gebruiken!

Klaar voor de start: Stadskantoor Etten-Leur is op weg naar een beter binnenklimaat.

In de zomer wordt het in de kantoren van het stadskantoor in Etten-Leur erg warm. In de winter is de lucht erg droog. De installaties in de kantoren zijn beperkt individueel naregelbaar en de bronnen van de WKO (Warmte Koude opslag) installatie werken niet goed. Dit heeft een grote invloed op de werkomgeving van de medewerkers. In de zomer is het erg warm, in de winter is het ook niet prettig werken met de droge lucht. De klachten over het binnenklimaat kwamen binnen en het was tijd om actie te ondernemen. Er wordt gekozen voor het nieuwe werken waarbij het stadskantoor op een andere manier gebruikt gaat worden. Een belangrijke beslissing: Een goeie werkplek en goed binnenklimaat is essentieel voor een fijne en productieve werkdag.

Terug naar overzicht