Campus De Telegraaf

Gedurende een decennium heeft Huygen Installatie Adviseurs een divers aantal projecten uitgevoerd op de campus van De Telegraaf aan de Basisweg in Amsterdam West. N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is voor het grootste gedeelte gevestigd op een campus in Amsterdam Noordwest. Op deze campus zijn de hoofdkantoren, de belangrijke persen en het distributiecentrum van onder andere de krant “Dagblad De Telegraaf” gehuisvest.

Het project “Groot onderhoud De Telegraaf” omvat het groot onderhoud van het markante hoofdkantoor van de Telegraaf, te weten de “Breedbouw”. Dit vijf verdiepingen tellende kantoorpand met een totaal BVO van 24.000 m2 wordt installatietechnisch compleet gerenoveerd en voorzien van hoogwaardige technische installaties. Aangezien het bedrijfsproces doorgaat zal ten behoeve van het tijdelijk huisvesten van werknemers alternatieve kantoorruimte gecreëerd moeten worden. Diverse afdelingen worden als gevolg van de verschillende aanpassingen gedurende het project verhuisd naar tijdelijke werkplekken. De logistieke aspecten en installatietechnische aanpassingen behoren eveneens tot het project. Tevens bleef een deel van de huisvesting in gebruik. Met name de redactie van De Telegraaf is in dit pand gehuisvest.

De toepassing van klimaatplafonds leidde tot een hoog comfort niveau (klimaatklasse A) en tegelijkertijd een hoge mate van indeelbaarheid. De Telegraaf is namelijk een zeer veranderlijke organisatie .

Tijdelijke huisvesting gebouw Amerika

Om de fasering van de Breedbouw mogelijk te maken zijn in een leegstand deel van de productie-omgeving tijdelijke kantoorwerkplekken gerealiseerd.

Het project “Gebouw Amerika” omvatte het aanpassen van een ruimte waar voorheen lichte industrie was gevestigd naar comfortabele kantoorruimte ten behoeve van het tijdelijk huisvesten van mensen. Zwaartepunt bij dit project lag bij het uitbreiden en geschikt maken van de bestaande installaties voor kantoorgebruik. Gezien de industriële achtergrond van de ruimte en de bovenliggende techniek-ruimten, diende speciale aandacht geschonken te worden aan maatregelen tegen geluidsoverlast. De industriele omgeving leidde tot een installatie “in het zicht” en een innovatieve oplossing om werkplekbekabeling mogelijk te maken. (zgn. Lianen).

Uitbreiding gebouw Holland

De Telegraaf heeft een traditie van “vooruitzien”. Gebouw Holland was een kantoor gebouw van drie lagen, waar funderingstechnisch was geïnvesteerd in een voorbereiding naar extra lagen. Uiteindelijk zijn er vier (!) lagen op het gebouw gemaakt. Een prestatie van duurzaam formaat!. Tegelijkertijd zijn de installaties op hoog niveau gebracht (klimaatplafonds).

Terug naar overzicht