De Merwebolder

ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Aangezien de samenleving hoge eisen stelt aan zelfredzaamheid, biedt ASVZ op het terrein Merwebolder in Sliedrecht mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking verschillende woonvoorzieningen, dagactiviteiten en recreatiemogelijkheden aan. De bestaande huisvesting van het Zonnedek (voor 60 Meervoudig Complex Gehandicapte personen) voldeed niet meer aan de eisen die de zorg voor deze groep stelt. Daarom heeft er vervangende nieuwbouw plaatsgevonden: het ‘Nieuwe Zonnedek’.

groepswoningen

Het plan bestaat uit twee tweelaags gebouwen en één éénlaags gebouw. Elk gebouw is opgedeeld in twee ruwweg gespiegelde delen waarbij, per laag, twee groepswoningen gesitueerd zijn (totaal 10) met ieder zes kamers en een gezamenlijke woonkamer. De doelgroep varieert van beperkte tot geheel niet zelfstandige personen, waarbij veiligheid en comfort, naast zorg, zeer hoog op de prioriteitenlijst staan.

duurzame oplossing

Voor de gebouwen is een duurzame oplossing gekozen voor de warmte- en koudeopwekking: verticale bodemwarmtewisselaars, aangevuld met omkeerbare warmtepompen.

Om de warmtapwatercapaciteit voldoende groot en direct beschikbaar te maken aan de tappunten is gekozen voor een boileroplaadsysteem in combinatie met een recirculatiesysteem. Aangezien de lengte van de uittapleidingen daardoor beperkt kan blijven, terwijl de temperatuur in het systeem hoog blijft, wordt tevens legionellavorming voorkomen. Voor de veiligheid van de personen is op de tappunten overal temperatuurbegrenzing toegepast.

In verband met de doelgroep is het gebouw verder voorzien van een vast plafondtilliftsysteem. Daarmee kunnen personen intern vervoerd worden. De coördinatie met de installaties, zowel boven als aan het plafond, was daarbij van bijzonder belang.

zonnepanelen

Recentelijk is het ‘Nieuwe Zonnedek’, als onderdeel van een grootschalig verduurzamingsproject voorzien van zonnepanelen. In totaal zijn nu op het terrein Merwebolder reeds circa 3200 zonnepanelen geplaatst. Alles mogelijk gemaakt door een SDE subsidie in het kader van ASVZ duurzaam.

Terug naar overzicht