comfort

Andere maatregelen die het binnenklimaat en het comfort van het Roermondse ziekenhuis op een bovengemiddeld niveau brengen, zijn onder meer de toepassing van klimaatplafonds op de IC en de maatregelen die getroffen zijn tegen legionella-besmetting. Tappunten die een tijd niet gebruikt zijn, worden automatisch gesignaleerd en doorgespoeld. Op die manier wordt voorkomen dat de onderhoudsdienst voortdurend alle tappunten moet doorspoelen. De keuze maakt het ziekenhuis onderhoudsvriendelijker en veiliger.

bouwfysische aspecten

Alle technische maatregelen zijn in nauwe samenwerking met alle andere partijen in het bouwproces genomen. De kwaliteit van het binnenklimaat hangt bijvoorbeeld nauw samen met bouwfysische aspecten zoals de keuze voor de gevel. Hieraan werden in dit project zeer hoge eisen gesteld: de gevel is luchtdicht en is uitgevoerd met zonwerend glas en screens. Dankzij een integrale benadering van bouwfysische en technische aspecten is het ons gelukt om het binnenklimaat in het Laurentius nagenoeg onafhankelijk te maken van het buitenklimaat.  

Teneinde de samenwerking te optimaliseren, werd er gedurende het ontwerp- en realisatieproces met grote regelmaat werkoverleg gevoerd met betrokken partijen zoals de architect, de constructeur, en de opdrachtgever. Reeds in de fase waarin het Programma van Eisen werd opgesteld. Alleen wanneer je met alle partijen al vanaf het begin van een project aan tafel zit, kun je tot een optimaal resultaat komen. Het resultaat kwam mede tot stand dankzij het gebruik van moderne overleg- en ontwerptechnieken. Bij het werkoverleg tussen de betrokken partijen werd gebruik gemaakt van een groot scherm, waarop het ontwerp voor ieder zichtbaar in 3D getoond werd, hetgeen vele voordelen bood.

3D

We hebben er in dit project voor gekozen om alle technische installaties – zo compact mogelijk  – op het dak van het Laurentius te plaatsen. Dit leverde echter problemen op met betrekking tot de schachtenstructuur. Doordat we ons ontwerp in 3D aan de architect konden laten zien, werd het probleem meteen inzichtelijk. Bovendien snap je zo veel beter de belangen van de verschillende partijen in het ontwerpproces, wat het makkelijker maakt om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De samenwerking met de verschillende partijen in het ontwerp- en realisatieproces verliep mede dankzij deze slimme manier van overleggen zeer goed. Ook de rol van de aannemer wordt in dit kader nadrukkelijk genoemd.

duurzaamheid

De aannemer nam na aanbesteding de engineering over voor alle disciplines. Om de overdracht goed te laten verlopen, werd eerst nog een keer een verificatieproces doorlopen, waarin alle aspecten van het ontwerp nog eens werden nagekeken. Daarnaast werden themasessies georganiseerd waarbij per discipline de diepte ingegaan werd. Knelpunten kwamen zo snel boven water en werden opgelost in het uitvoeringsgereed ontwerp. Daardoor verliep de bouw zeer voorspoedig.
Het nieuwe Laurentius is niet alleen een efficiënt, veilig en comfortabel gebouw, maar bovendien zeer duurzaam; het Roermondse Ziekenhuis is beoordeeld middels de BREEAM methodiek, hierbij werd een score van  BREEAM Very Good gehaald. 

Dit is te danken aan de toepassing van onder meer PV-cellen, energiedak, energiezuinige pompen, energiezuinige ventilatoren en daglichtafhankelijke LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben we een aantal prachtige integrale oplossingen gevonden. Onder meer door toepassing van zonnecellen op het dak, die op hun beurt energie leveren voor het ventilatiesysteem. Ook belangrijk is dat de luchtbehandelingkasten vanwege de vereiste redundantie overgedimensioneerd zijn. Alle drie de kasten draaien op 66 procent, waardoor de weerstand lager is. Dit scheelt een slok op een borrel voor wat betreft het energieverbruik en de kosten, zeker wanneer je kijkt naar de Total Cost of Ownership (TCO).

ingrijpende metamorfose

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond onderging een ingrijpende metamorfose. En die gedaanteverwisseling ging veel verder dan alleen het uiterlijk van het zorgcomplex. Ook op technisch gebied veranderde er nogal wat. Huygen is nauw betrokken bij het ontwerp- en realisatieproces van het Roermondse ziekenhuis. Samen met andere partijen hebben we gekeken naar manieren om een compact ziekenhuis te realiseren, waarbij de bestaande bouw en de nieuwbouw met elkaar vervlochten werden. Het ging in dit project om het maken van een zorginstelling met een hoog comfortniveau, die het werkproces op duurzame en efficiënte wijze faciliteert.

infectiegevaar

Al vanaf het begin van het project was er sprake van een uitermate hoog ambitieniveau. En dit is terug te zien in de technische oplossingen die bij het Laurentius Ziekenhuis werden gekozen. De nieuwbouw is bedoeld om alle ‘zware’ functies (de zg. Hot Floor) van het ziekenhuis een nieuwe huisvesting te geven. Bij die zware functies zoals OK’s en de IC, is technische betrouwbaarheid natuurlijk van groot belang. Daarom zijn alle installaties vanzelfsprekend redundant. Maar de technische bemoeienissen gingen natuurlijk veel verder dan het redundant maken van de technische installaties. Want ook het geambieerde hoge comfortniveau in het ziekenhuis werd deels gerealiseerd middels technische oplossingen. Er is bijvoorbeeld zeer veel aandacht besteed aan het binnenklimaat, onder meer door de ventilatie op een slimme manier aan te pakken. Wellicht het meest opvallende aspect in dit opzicht is het feit dat de volledig luchtinstallatie voorzien is van HEPA-filters, waardoor de luchtkwaliteit in het Laurentius in het hele gebouw zeer hoog is. Laurentius loopt hiermee vooruit op de regelgeving. Infectiegevaar is een steeds belangrijker onderwerp in de zorgomgeving. TNO heeft bijvoorbeeld al aangegeven dat dit in de toekomst tot aanvullende maatregelen moet leiden. Het Laurentius voldoet nú al aan de toekomstige eisen.

Terug naar overzicht