Gezondheidszorg

Het Facet

Een fris gebouw met een vriendelijke uitstraling

Krimpen a/d IJssel heeft met het Facet aan de Nieuwe Tiendweg een nieuwe, veelzijdige en laagdrempelige ontmoetingsplek. Het Facet bestaat uit een Brede School (Het Kompas) en een zorgcentrum in een gecombineerd gebouw. De gebouwen worden met elkaar verbonden door een centraal Dorpsplein. Krimpenaren van alle leeftijden kunnen gebruik maken van het Dorpsplein met uiteenlopende (zorg)voorzieningen. Doelstelling voor het project is om de energiebehoefte op een duurzame wijze op te wekken. Voor de Brede School wordt een hoog comfortniveau voor wat betreft luchtkwaliteit nagestreefd. Voor het zorggebouw bestaat de doelstelling om in een later stadium op eenvoudige wijze de verpleegfunctie om te kunnen zetten in een verzorgfunctie. 

Het project het Facet wordt een veelzijdige en laagdrempelige ontmoetingsplek, waar een groot deel van de omgeving gebruik van kan maken. Onder één dak vind je de basisschool, kinderopvang, zorginstellingen, polikliniek, grand café en dagbesteding. De architectuur kenmerkt zich door een hoge mate van functionaliteit en integraal denken. De gebouwconstructie wordt bijvoorbeeld voor klimaatdoeleinden geactiveerd.

De warmte- en koude-afgifte in het zorggebouw vindt plaats middels betonkernactivering. Hierbij wordt de constructie op een nagenoeg constante temperatuur gehouden, waardoor klimaatinvloeden van buitenaf gedempt worden. De comfortbeleving in het gebouw is dan ook zeer gelijkmatig. Voor het psychologische effect zijn voor de doelgroep wel enige zichtbare verwarmingselementen toegevoegd. De Brede School wordt voorzien van een vloerverwarmingssysteem, welke in de zomer middels een change-over-systeem ook voor de benodigde koeling kan zorgen.

Bij het ontwerp van het Facet is veel aandacht uitgegaan naar het ventilatiesysteem binnen de diverse functies. Goede ventilatie is de basis voor de binnenluchtkwaliteit. In ruimten met een hoge bezettingsgraad, zoals schoollokalen, is een hoge ventilatiecapaciteit noodzakelijk om de luchtkwaliteit op peil te houden. Voor het project is een gebalanceerd ventilatiesysteem ontworpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van warmteterugwintechniek om de aanwezige energie in de retourlucht te kunnen hergebruiken. De warmteopwekking vindt op duurzame wijze plaats middels warmtepompen, welke gevoed worden middels gesloten bodemwarmtewisselaars, waarbij de aanwezige energie in de bodem optimaal benut wordt.

Tijdens het ontwikkelen van het integrale ontwerp met de diverse ontwerpteampartners is veel aandacht uitgaan naar de functionaliteit van het gebouw. Synergie tussen de werkzaamheden van de constructeur, bouwfysisch- en installatieadviseurs en de architect heeft geleid tot het juiste totaalconcept voor Het Facet.

Terug naar overzicht