fantastische nieuwe OK

azM, renovatie OK-complex, CSA en R&H

Het academisch ziekenhuis Maastricht biedt naast verzorgingsdiensten aan patiënten ook als opleidingsinstituut voor de artsen en verpleegkundigen. Hierdoor worden er de nieuwste medische technologieën toegepast en ontwikkeld. Het gebouw en de installaties dienen continu aan deze medische innovaties te worden aangepast. De nieuwbouw, Verheylaan, waarin nieuwe OK’s, een radiologisch centrum en diverse andere Hotfloor afdelingen zijn ondergebracht. Het bestaande OK-complex wordt geheel gerenoveerd.

Door middel van diverse loopbruggen is de nieuwbouw verbonden met het gerenoveerde deel, waardoor in de eindsituatie één van de grootste OK-complexen van (zuid) Nederland ontstaat, met in totaal 20 OK’s, waarvan 2 (mogelijk 4) OK’s als zogenaamde hybride OK’s (innovatieve beeldvormende medische apparatuur) worden uitgevoerd. Daarnaast bestaat het complex uit een Recovery (31) en Holding (20) afdeling met in totaal 51 bedden. Het complex wordt gecompleteerd door een CSA met een oppervlakte van circa 950m2, waar alle instrumentarium en accessoires worden gesteriliseerd en opgeslagen.

aanpak en visie

Het project is in een samenspraak en met een intensieve samenwerking met projectmanagement, architect, constructeur, gebruikers (van alle betrokken afdelingen) en technische mensen van het ziekenhuis ontwikkeld. Uniek in de aanpak zijn intensieve gebruikersoverleggen, waar de expertise, kennis en kunde van het ontwerpteam (projectmanagement, architect, constructeur en installatie adviseur), gebruikers en de technische mensen van het ziekenhuis bijeenkwamen, en zo de lay-out en technische voorzieningen van de verschillende afdelingen en ruimten in samenspraak bepaald werd. Het resultaat is een integraal en efficiënt ontwerp van het complex.

Door te bouwen, creëer je een fysieke omgeving en, omdat bewezen is dat omgeving invloed heeft op “je goed voelen en goed functioneren”, kan je met bouwen invloed uitoefenen op de klinische functie van het gebouw. Het is dus zaak om de juiste omgeving te creëren en zorgvuldigheid te leggen in het concept, het ontwerp en de realisatie van een bouwwerk. Het bouwen moet erop gericht zijn een duurzame bijdrage te leveren aan gedegen onderzoek en de best mogelijke zorg voor cliënten en tegelijkertijd een inspirerende omgeving te scheppen voor medewerkers.

gebouw en installaties, gebruiksvriendelijkheid

De grootste uitdaging van het ontwerpteam was om in het bestaande gebouw alle installaties en techniek te realiseren die voldoen aan de nieuwste normeringen en eisen. In de loop van de jaren zijn de normen en eisen veel hoger geworden, waardoor de hoeveelheid techniek substantieel is vergroot, te denken aan verhoogde ventilatievouden, meer en intensieve medische techniek met dito aansluitingen op elektra, koeling, medische gassen, etc. Dit alles diende geïntegreerd te worden in het bestaande gebouw.
Bij de keuze van installatiesystemen en onderdelen is gestreefd naar minimalisatie van ‘total life-cycle costs’

De installaties zijn gebruiksvriendelijk, op “state of  the art” niveau en onderhoudsvriendelijk ontworpen. De keuze van materialen en systemen is milieuvriendelijk en energiezuinig. Functionaliteit, bedieningsgemak en robuustheid zijn basisbegrippen in de systeemopzet.

Terug naar overzicht