recyclebare materialen

klimaatinstallatie

De klimaatinstallaties van de bioscoop zijn traditioneel uitgevoerd (cv-ketels, luchtbehandeling met warmteterugwinning en koelmachine). Voor de installaties lag onze uitdaging op verschillende andere vlakken. Vooral de locatie van de luchtbehandelingkasten (in de projectiecabines) en de nabijheid van appartementen en woningen hebben geleid tot aanvullende aandachtspunten voor wat betreft het installatiegeluid.
Daarnaast zijn zowel het interne sluitplan als de specifieke bioscoop gerelateerde voorzieningen (voor onder andere de projectoren) goed afgestemd en in het plan verwerkt.

In het project zijn vanzelfsprekend duurzame en recyclebare materialen toegepast. De toegepaste fabricaten zijn dusdanig gekozen, dat deze aansluiten bij de standaard van Pathé. Hierdoor kan onderhoud beter gecombineerd en geoptimaliseerd worden.

bioscoop in herontwikkeld gebied

combinatiegebouw

Pathé Amersfoort is ondergebracht in een combinatiegebouw waarin naast de bioscoop ook appartementen, woningen en commerciële ruimten zijn ondergebracht.

De bioscoop bevindt zich op het Eemplein te Amersfoort, een gebied dat volledig herontwikkeld is en heeft 8 zalen met in totaal 1615 zitplaatsen.

Voor de bioscoop gelden vanuit de gebruiker Pathé verschillende eisen. In goed overleg met Pathé zijn de eisen vertaald naar oplossingen zodanig, dat deze in het (bouwkundige) ontwerp verwerkt konden worden.

Terug naar overzicht