Stadhuis van Amsterdam

Het huidige stadhuis (tevens operagebouw) van Amsterdam is de Stopera aan de Amstel en het Waterlooplein. Het adres is Amstel 1. Na decennialang plannen maken voor nieuwbouw ter vervanging van het oude, te krap geworden stadhuis, werd de Stopera gerealiseerd in de jaren tachtig op het vroegere eiland Vlooienburg. Het stadhuisgedeelte kwam in gebruik in 1988. Het stadhuis is voorzien van een forse energiecentrale, waaraan in de afgelopen jaren diverse technieken zijn aangekoppeld. In het kader van CO2 neutraliteit is de Gemeente Amsterdam gestart met herijken van zijn panden.

Voor het Stadhuis heeft de Gemeente Amsterdam in samenwerking met Huygen Installatie Adviseurs de nieuwe duurzaamheidsprincipes en technische uitgangspunten bepaald voor de vervanging van de energiecentrale. Middels deze vervanging wordt er een grote efficiëntieslag op de bestaande energiecentrale uitgevoerd, waarmee de CO2 productie met >20% wordt verminderd. De uitvoering van het project is in 2016 gestart en zal medio 2019 afgerond worden.

Terug naar overzicht