In het gebouw bevinden zich diverse laboratoria (zowel ‘food’, als ‘non-food’), kantoorfuncties en is ook een grote Pilothal aanwezig.

Het project kenmerkt zich door de toepassing van ‘Het Nieuwe Werken’ en de aanwezigheid van een duurzaam energieconcept.

Het pand heeft een hoge mate van energiezuinigheid door onder andere het toepassen van bodemenergie, warmtepompen en zonne-energie. Daarnaast is de ventilatie (waar het proces dat toelaat) op diverse plaatsen CO2 gestuurd.

Cosun Innovation Center

Huygen Installatie Adviseurs is nauw betrokken geweest bij het maken van de functionele Vraagspecificatie en de verdere bouw en procesbegeleiding van het project ‘Cosun Innovation Centre’ te Dinteloord.

Royal Cosun is een agro industrieel concern. Bedrijven als Suiker Unie, Aviko en Cosun Biobased Products behoren tot Royal Cosun.

Het circa 7.000 m2 grote gebouw biedt onderdak aan activiteiten van Cosun Research & Development, Cosun New Business & Innovation, Cosun Biobased Products en stichting IRS. Hier is kennis en kunde van de totale productieketen, van land tot klant gebundeld: zaadveredeling, plantenziekten en  -plagen, productie en productieapplicatie tot innovaties op het gebied van productontwikkeling, procesoptimalisaties en duurzaamheid.

Terug naar overzicht