transformatie

Vanaf 2010 is er sprake van een transformatie van de Brightlands Chemelot Campus: van een gesloten onderdeel van de Chemelot site naar een open campus, aan de hand van het stedenbouwkundig plan van Broekbakema, dat vorm krijgt door nieuwbouw, sloop en deels renoveren van gebouwen. De belangrijkste functie is verbinding en ontmoeting tussen bezoekers, studenten en medewerkers van een veelheid aan bedrijven: van Start-up tot Multinationals (DSM, Sabic, Lonza e.a).

ontmoeten

Center Court

Centraal op de campus is het Center Court (Ector Hoogstad) gelegen waarin ruimte voor ontmoeten, bijeenkomsten, sporten, onderzoek en onderwijs.
Het Center Court als gebouw heeft een hoge toekomstwaarde: het is ruimtelijk, licht en tijdloos; zorgvuldig gedetailleerd en duurzaam gematerialiseerd. Waar mogelijk zijn gerecyclede of hernieuwbare, biobased materialen toegepast. Het gebouw is door een afgewogen mix van verschillende ruimten en sferen zeer flexibel te gebruiken. De grote daglichttoetreding, uitstekende luchtkwaliteit, prettige akoestiek en behaaglijke ruimtetemperatuur zorgen voor een gezonde en aangename werkomgeving.

De hoofdentrees geven toegang tot de centrale hal of experience centre in het hart van het gebouw. Rondom de hal liggen horecavoorzieningen. De onderste verdieping bevat een meeting area met daar omheen een vergader-centrum. Op de tweede verdieping ligt een multifunctioneel auditorium, gekoppeld aan een hoge foyer met uitzicht over de campus. Op de tweede en derde verdieping liggen alle onderwijs- en onderzoeksruimten van Universiteit Maastricht en CHILL en op de bovenste verdiepingen bevindt zich de activiteit gerelateerde kantooromgeving van het DSM Innovation Center. Onder maaiveld liggen een multifunctionele sportzaal en een bezoekersparkeergarage.

veilige plek

rol Huygen

Sedert 2010 levert Huygen Installatie Adviseurs een veelheid aan integraal benaderde (strategische) adviesdiensten op het gebied van centrale energievoorzieningen (warmtelevering vanaf de Chemelot site), hoogspanningsdistributie, glasvezel- en datainfrastructuur, utilities (gassen en speciale chemicaliën), brandveiligheidsinstallaties waaronder sprinkler, alarmeringsinstallaties alsmede de gebouwinstallaties voor diverse nieuwbouwprojecten voor DSM, Brightlands Chemelot Campus, Lanxess, Lonza, Sabic en onderzoekslaboratoria voor Universiteit Maastricht. Voor diverse technisch georiënteerde projecten leveren wij tevens de bouwdirectie en het overall projectmanagement.

De Brightlands Chemelot Campus ligt binnen de risicocontouren van diverse chemische fabrieken op de Chemelot site (BRZO locatie). Op de campus komen steeds meer bezoekers en studenten, hetgeen hoge eisen stelt aan het waarborgen van de veiligheid van deze personen, ook bij incidenten op de site.  De eisen gaan veel verder dan het Bouwbesluit en diverse installaties worden speciaal hiervoor voorzien alsmede worden delen van gebouwen speciaal ingericht voor het gedurende langere tijd veilig kunnen onderbrengen van grotere groepen personen. Zo is Center Court geschikt om gedurende 2-3 uur een veilige plek te bieden aan 2000 personen bij een incident met een gifwolk.

Wij zijn continu doordrongen van de noodzaak om integraal na te denken over alle aspecten van ons vak met als doel een duurzaam, comfortabel en bovenal veilig verblijf van alle mensen op de Brightlands Chemelot Campus.

van een gesloten onderdeel naar een open campus

De Brightlands Chemelot Campus (BCC) omvat een deel van het Chemelot complex te Sittard/Geleen. BCC is gericht op het samenbrengen van (bio) chemische en life-science onderwijs- en kennis-instituten en bedrijven voor de ontwikkeling van duurzame (medische) materialen en productiemethoden. De aandeelhouders zijn DSM, Provincie Limburg en Universiteit Maastricht. BCC bestaat grotendeels uit gebouwen voor onderzoek (laboratoria), cleanrooms, proeffabrieken en kleinschalige productie.

Terug naar overzicht