Huygen Installatie Adviseurs gestart als installatie adviseur voor het UID

Huygen Installatie Adviseurs is gestart als de adviseur voor het Urban Interactive Disctrict (UID). Het UID is een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar AM en ontwikkelaar Ballast Nedam Development, verenigd in Ontwikkelingsmaatschappij Centrumgebied Amsterdam Zuidoost B.V. (OMC) Het vormt de ontwikkeling van een disctrict in het gebied Arenapoort, gelegen tegenover de Johan Cruijff Arena, aan de ArenA Boulevard, de Haaksbergweg en de Corridor.

Het UID laat zich typeren door vier clusters en een ondergrondse parkeergarage. Tussen de clusters komen openbaar toegankelijke straten en pleinen. Het gebied van 2,5 hectare zal onder andere gaan bestaan uit kantoren, een hotel, een theater en er worden ongeveer 1000 woningen ontwikkeld waarvan een deel studentenwoningen.

Het UID versterkt de stedelijkheid van het gebied Arenapoort en wil daarmee een nieuw centrum voor Zuidoost zijn en zelfs voor heel Amsterdam. Door de veelzijdigheid van functies binnen UID, wordt de positie van Amsterdam ArenAPoort op het gebied van entertainment versterkt. De aanwezige grote leisurefuncties worden aangevuld met kleinere leisurefuncties, horeca, retail en stedelijke voorzieningen. Zo ontstaat er een levendig district, waar altijd iets te doen is.

Huygen Installatie Adviseurs voert voor het Urban Interactive District advieswerkzaamheden uit voor de technische installaties, bouwfysica, brandveiligheid, akoestiek en wind(hinder), beheer en onderhoud en duurzaamheid. Voor onderdelen van de werkzaamheden wordt samengewerkt met vertrouwde partners zoals Cauberg-Huygen, Ilex installatiemanagement, If Technology, QBuild, Dalemburgh advies en Actiflow. Huygen is eindverantwoordelijk voor de advies werkzaamheden.

We zijn er trots op om het vertrouwen te krijgen van OMC (een samenwerking van Ballast Nedam Development en AM). Het resultaat van onze uitgesproken betrokkenheid bij projecten.