Leidsche Rijn Centrum

Met meer dan 130 winkels, horeca en services is Leidsche Rijn Centrum het moderne, bruisende stadscentrum voor een stadsdeel van bijna 100.000 inwoners.
Het stadscentrum is een gezamenlijk ontwerp van maar liefst acht architectenbureaus. Dat heeft gezorgd voor een rijkdom aan vormen en details, zowel in architectuur als het openbaar gebied. Essentieel voor een binnenstedelijk plan waar het prettig is om in te verblijven.

De tien woongebouwen herbergen naast commerciële ruimten ook 762 nieuwbouwappartementen (koop en huur) en kantoorruimte van zo'n 10.000 m², parkeergarage voor 2.000 auto’s.

De winkels worden ondergronds via een expeditie tunnel bevoorraad. Deze expeditie tunnel wordt ontsloten vanuit de stadsbaantunnel.

De gehele parkeergarage en enkele grote winkels zijn voorzien van een droge sprinklerinstallatie welke is aangesloten op een centrale (natte) bluswaterinstallatie.

BREEAM:

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid heeft voor LRC BV tijdens het gehele traject een belangrijke rol gespeeld. Om dit ook vast te leggen, is er voor de kantoren en winkels gekozen voor BREEAM-NL certificering. Een Nederlandse certificeringsmethodiek voor duurzame gebouwen.

Voor de kantoren is een drie sterren certificering (“very good”) beoogd en voor de winkels is dat een twee sterren certificering (“good”). Door betrokken partijen (LRC BV, architecten, adviseurs, aannemers en huurders) wordt gezamenlijk ingezet op duurzaamheid gedurende het hele proces, vanaf ontwerp tot en met de inrichting van de winkels en kantoren. In 2016 heeft LRC BV de resterende 9 ontwerpcertificaten (allen een “very good”) van de DGBC ontvangen. In totaal heeft LRC BV 10 BREEAM-NL ontwerpcertificaten ontvangen. De ontwerpcertificaten betreffen kantoren en winkels en zijn per bouwblok uitgegeven.

Duurzame bereikbaarheid en voorzieningen

De locatie Leidsche Rijn Centrum ligt nabij het station Leidsche Rijn en het busstation. Dit geeft goede scores op het gebied van bereikbaarheid en voorzieningen.

De overige scores worden behaald met een omvangrijk pakket aan maatregelen o.a.:

 • Commissioning installaties;
 • Energie zuinige liften en roltrappen;
 • Hoogfrequente en/of LED verlichting;
 • Waterbesparende voorzieningen, lekdetectie;
 • Toepassen duurzame energie, warmte en koude opslag;
 • PV-panelen op de daken;
 • Info schermen met naast reclame ook algemene informatie over bijvoorbeeld het stadscentrum, het weer en het openbaar vervoer;
 • Ecologische voorzieningen, zoals binnentuinen. Mitigerende maatregelen voor de vleermuis en zwaluwgier;
 • Toepassen duurzame bouwmaterialen.

Komende periode

De komende maanden worden de laatste woningen afgebouwd en de resterende winkels ingericht.

Werkzaamheden Huygen Installatie Adviseurs

Onze inspanningen hebben met name bestaan uit:

Ontwerpen:

 • VO;
 • DO;
 • Bestek;
 • BIM model;
 • Sprinklerontwerp.

Aanbesteding:

 • Assistentie Prijsvorming;
 • Beantwoorden vragen;
 • Bezuinigingsopties beoordelen;
 • Assistentie Tender Energie exploitatie.

Uitvoeringsbegeleiding:

 • Werktekeningen- berekeningen controle;
 • Meer minderwerk beoordelingen;
 • Installatievergaderingen;
 • Bouwinspecties;
 • Opleveringen.

Commissioningsmanager (BREEAM):

 • Assisteren Expert in het verkrijgen van de MAN1.