Opening IRS - Beetlab

Stichting IRS is hét kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. De kerntaken van deze onafhankelijke organisatie zijn onderzoek, voorlichting en professionele dienstverlening aan vooral de suikerindustrie en de bietentelers.
Het Beetlab is ondergebracht in een, niet meer in gebruik zijnde, bietenbunker van de nabijgelegen Suikerunie. Het gebouw is voorzien van diverse bewerkingsruimten, laboratoria, klimaatkamers, werkplaats en opslag voor groot materieel zoals de bietenrooier.
Van de laboratoria en de klimaatkamers is momenteel een deel in gebruik als quarantainegebied dat voldoet aan de eisen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Hiervoor zijn onder meer absoluut filters in de luchtafvoer en desinfectie van het vuilwater geïnstalleerd.

IRS is onlangs verhuisd van Bergen op Zoom naar Dinteloord alwaar hun nieuwe onderzoekslaboratorium – Beetlab - is gevestigd. Op 24 mei 2018 werd het Beetlab feestelijk geopend door Albert Markusse (CEO Royal Cosun).

Een markant detail is dat het Beetlab is ondergebracht in een niet meer in gebruik zijnde bietenbunker van het nabijgelegen Suikerunie. Het Beetlab o.a. voorzien van diverse bewerkingsruimten, laboratoria, klimaatkamers, werkplaats en opslag voor groot materieel zoals de bietenrooier.

Onze werkzaamheden

Onze inspanningen hebben met name bestaan uit het adviseren en ontwerpen van gebouw gebonden installaties, IRS assisteren bij aanbesteding en ten slotte begeleiden van het uitvoeringstraject.

Tijdens de diverse fasen hebben we de specifieke werkzaamheden verricht:

Advisering en Ontwerpen:

 • Opstellen voorlopig ontwerp;
 • Opstellen definitief ontwerp;
 • Opstellen contractdocument in de vorm van een bestek.

Aanbesteding:

 • Assistentie Prijsvorming;
 • Beantwoorden vragen;
 • Gunningsadvies opstellen.

Uitvoeringsbegeleiding:

 • Werktekeningen- berekeningen controle;
 • Meer- en minderwerk beoordelingen;
 • Bijwonen bouwvergaderingen;
 • Kwaliteitsinspecties;
 • Opleveringen.