Museumweek: Glaspaleis Heerlen

Vorige week was de nationale museumweek en wij zetten graag een monument in het zonnetje. Een van de monumenten waar we met veel plezier aan gewerkt hebben is het Glaspaleis, een gezichtsbepalend rijksmonument in het centrum van Heerlen.

Van de 1000 belangrijkste architectuurmonumenten van de 20ste eeuw staan er dertien in Nederland. Een daarvan staat in Heerlen; het Glaspaleis van architect Frits P.J. Peutz, gebouwd in 1933-1935. Sinds de renovatie door Jo Coenen en Wiel Arets in 2003 is het Glaspaleis, in zijn oorspronkelijke glorie hersteld, weer open voor het publiek. Een van de hoofddoelen van de renovatie was het inpassen van deze gewenste functies. Het ontwikkelen van een passend concept van de technische installaties vergde een nauwe samenwerking met de renovatie-architecten.

Het Glaspaleis ging onderdak bieden aan vijf Heerlense culturele instellingen: filmhuis De Spiegel, Muziekschool Heerlen centrum voor muziek en dans, Openbare Bibliotheek Heerlen, Stadsgalerij Heerlen museum voor hedendaagse kunst en architectuur, Vitruvianum centrum voor architectuur in de Euregio Maas-Rijn en horecagelegenheden.

Samen met de architecten zijn tal van varianten onderzocht voor de bouwkundige en esthetische inpassing van de technische installaties, evenals de technische en economische haalbaarheid daarvan. Alle technische installaties zijn volledig in de gebouwen geïntegreerd.

Het Glaspaleis verscheen in 1999 op een lijst van 1000 belangrijkste gebouwen van de 20e eeuw van de International Union of Architects. Mede dankzij deze internationale erkenning en de geslaagde herbestemming van het Glaspaleis, kreeg het werk van architect Peutz, en in het bijzonder het Glaspaleis, meer aandacht van de Nederlandse architectuur. In de 20e-eeuwse architectuurgeschiedenis van Nederland wordt het Glaspaleis nu in één adem genoemd met de belangrijkste monumenten van het nieuwe bouwen, zoals het Rietveld Schröderhuis, het Sanatorium Zonnestraal en de Van Nellefabriek.

Hans Janssen van Huygen Installatie Adviseurs werkte mee aan dit project. Ten aanzien van de gebouwtechniek heeft Huygen een integraal innoverend advies geleverd met als uitgangspunt de beheersing van kwaliteit en budget. Het gebouw is voorzien van een volledig geïntegreerde klimaatinstallatie met maximale benutting van warmtewinst door gebruik te maken van de gebouwmassa en intelligent gebruik van de vliesgevel . Voor het unieke koelsysteem wordt gebruik gemaakt van betonkernactivering. Voor de luchtcirculatie wordt gebruik gemaakt van verdringingsventilatie via verhoogde vloeren.