Fodeo

Heeft u zonnepanelen? Wekt u daarmee precies de hoeveelheid energie op als u nodigt heeft? Meestal niet. Vaak is er sprake van over- of onderperformance t.o.v. de eigen vraag naar elektriciteit. Maar stel nu dat energiehandel mogelijk was met andere bewoners in het gebied waar u woont. Dit zou leiden tot minder over- en onderperformance van de zonnepanelen.

Op dit moment wordt dit nog niet toegepast en mogelijk gemaakt vanuit de elektriciteitswet. Het toepassen van energieopslagsystemen zoals batterijen en waterstofsystemen kan de onderlinge uitwisseling stimuleren om zo het gebruik voor eigen behoefte te optimaliseren.

Binnenkort starten wij met een nieuw onderzoeksproject: FODEO. In dit project werken wij samen met Poinselot, VillaVille, Spectral, ABB, Ideate, J-OB en Nedstack. FODEO gaat uit van een gebiedsbenadering en de lokale kracht van de bewoners. Wij gebruiken daarbij een “honingraatmodel”. Dit is een organisch- en eenvoudig schaalbaar groeimodel dat stapsgewijs is uit te breiden door middel van optimale afstemming van vraag-, aanbod- en opslag van energie. Zo kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan zowel het vergroten van de energie-autonomie van de bewoners als het reduceren van piekbelasting op het lokale energienet.

Lees meer over FODEO op de projectpagina.