onze visie

Een goede leefomgeving en klimaatverandering zijn grote thema’s. Het zijn vraagstukken die u en ons aangaan, zowel zakelijk als persoonlijk. De gebouwde omgeving waar wij actief in zijn, heeft grote impact op deze thema’s: we moeten fossiel energieverbruik terugdringen en comfort en veiligheid bevorderen. Daarom is er veel behoefte aan het ontwikkelen en toepassen van relevante kennis en aan nieuwe manieren van samenwerken. Doelstellingen waar wij ons medeverantwoordelijk voor voelen. Opdrachtgevers noemen ons niet voor niets uitgesproken en betrokken. Uitgesproken, omdat we ons krachtig opstellen en veel energie in projecten brengen. Dat zit nu eenmaal in onze natuur. In combinatie met onze grote betrokkenheid maakt dit van Huygen een gedreven partner voor eigenaren en ontwikkelaars van gebouwen. Samen realiseren we projecten waar onze kinderen en kleinkinderen later trots op kunnen zijn. Die gedachte motiveert ons elke dag om te blijven vernieuwen en verbeteren.

"uitgesproken betrokken"
onze missie

Bij Huygen zijn we pas tevreden als we daadwerkelijk toegevoegde waarde kunnen leveren. De zestig experts van Huygen willen stuk voor stuk wezenlijk bijdragen aan een duurzame, betere en veilige leef- en werkomgeving voor iedereen. Die kunnen we samen realiseren dankzij:

  • Focus op kennisontwikkeling en de toepassing daarvan op het (her)ontwikkelen van gebouwen.
  • Kennis over technische systemen én kennis van het proces van ontwikkeling, realisatie en instandhouding.
  • Sterke betrokkenheid bij onze opdrachtgevers.
  • Onafhankelijk advies.

Wij zijn ervan overtuigd dat het succes van een project in belangrijke mate samenhangt met een goede en vertrouwelijke relatie met opdrachtgevers en projectpartners. Daarom investeren wij in een constructieve sfeer en langetermijnrelaties die gebaseerd zijn op openheid en toewijding. Onze gezonde, stabiele onderneming vormt de basis. Die zorgt voor continuïteit en voor ruimte om steeds te blijven ontwikkelen en ambities waar te maken. Die van ons, en die van u.

wie zijn wij

Wij zijn een ingenieurs – en adviesbureau gespecialiseerd in technische gebouwinstallaties en bouwfysica. Wij opereren zelfstandig en onafhankelijk. Onze activiteiten richten zich op gebouwgebonden werktuigbouwkundige-, regeltechnische-, transport-, elektrotechnische-, communicatie- (spraak, data en beeld) en beveiligingsinstallaties (o.a. brandmelding en sprinkler). Procesgebonden utilitaire installaties voor industrie- en onderzoekomgeving behoren tevens tot ons activiteitenpakket.
Naast ingenieurs – en adviesdiensten verricht Huygen onderzoek. Momenteel werken wij met (inter)nationale partners, aan grote Europese en nationale onderzoeken die onder andere gaan over terugdringing energieverbruik / CO2-uitstoot, gezondheid en binnenklimaat en doorontwikkeling van BIM.