TripleA-reno

Bij de voorbereiding van diepe energierenovatie kunnen de beslissingen van de bewoners en hun acceptatie een grote uitdaging zijn. TripleA-Reno zal diepe en netto nul-energie (nul op de meter) renovaties aantrekkelijker maken voor consumenten en eindgebruikers door hen te voorzien van duidelijke, ondubbelzinnige en zinvolle informatie en communicatie over echte, bewezen prestaties op het gebied van energie, kwaliteit van het binnenmilieu en persoonlijke gezondheid. TripleA-reno zal consumentengerichte bedrijfsmodellen voor ingrijpende renovaties, zoals one-stop-shop concepten en paspoorten voor gebouwen, versterken.  Dit, door middel van het ontwikkelen van een op eindgebruikers gericht gamified platform voor validatie en community building.

TripleA-reno

Daarom is het TripleA-Reno project gestart! Het doel is om de bestaande hiaten in kennis te dichten en zo consumenten - woningeigenaren, woningcorporaties, verhuurders en aanbieders van oplossingen dichter bij elkaar te brengen in het renovatietraject. In alle fasen van de woningrenovatie (ontwerp, bouw en ingebruikname) zal TripleA-reno een brug slaan tussen de vraag- en aanbodzijde van de renovatiemarkt, via een platform met gamificatie features dat diepe renovaties aantrekkelijk, acceptabel en betaalbaar maakt.

Aantrekkelijk

TripleA-reno wil diepe renovaties aantrekkelijk maken voor eindgebruikers. Door gebruik te maken van het TripleA-reno platform en de Sensi Familie monitoring Kit worden gebruikers zich bewust van de status van hun woning en zijn ze in staat om alle stappen van hun renovatie in elke fase te plannen en te overzien. Via de BuildUp Skills Advisory App kunnen bewoners eenvoudig vragen stellen aan renovatie-experts, d.w.z. het initiëren van een zelfinspectie, het zoeken naar renovatieprojecten in hun omgeving en hun review achteraf plaatsen. Zo blijven zowel de consument als de leverancier altijd op de hoogte van de status van het renovatieproces. Gezinnen kunnen zelfs het TripleA-reno bordspel spelen en hun kennis over renovatiemogelijkheden en mogelijke voordelen voor hun energierekening, comfort en gezondheid vergroten!

Aanvaardbaar

TripleA-reno heeft als doel een diepe renovatie voor iedereen aanvaardbaar te maken. Er wordt rekening gehouden met de verschillende wensen van de eindgebruikers. TripleA-reno heeft hiervoor features in alle stappen van het proces: tijdens het ontwerp, de renovatie en zelfs na afloop van de renovatiewerken.

De kenmerken van het platform zijn samen met de verschillende doelgroepen ontworpen, ontwikkeld en getest om de bruikbaarheid te waarborgen. Gamificatie-elementen, zoals score, badge, energieraces, etc. worden geïntroduceerd om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen en de betrokkenheid en tevredenheid van de gebruiker hoog te houden.

Betaalbaar

Diepe renovaties kunnen ook betaalbaar zijn! TripleA-reno draagt daar graag aan bij, door ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment de juiste beslissing kan nemen. Daarnaast zorgt TripleA-reno voor kostenbesparing door de gebruikers voorop te stellen: alle noodzakelijke informatie om een kostenoptimale renovatie succesvol te ondergaan wordt voor iedereen getoond : van individuele huiseigenaren tot woningcorporatie en verhuurders.

Meer weten? Bezoek dan de TripleA-reno projectwebsite.

Partners in dit project zijn: Geckotech, Federcasa, BouwHulpGroep, Entidad Valenciana d’Habitatge i Sòl, (EHVA), Comfort Consulting, BraMO, Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), ISSO, IRI UL, University of Bologna (UNIBO), ICLEI, Union Internationale de la Propriété Immobilière (UIPI), Architects’ Council of Europe, REHVA, Housing Europe