Smart Offices

Het aantal zonnepanelen, WKO’s, warmtepompen, laadpalen etc voor kantoorgebouwen zal de komende jaren fors toenemen. Maar een groot potentieel aan energiebesparing en flexibiliteit het elektriciteitsnet blijft nog onbenut. De aansturing van de systemen is namelijk weinig dynamisch en slimme interactie onderling of met het net ontbreekt. De gebouwbesturing is vaak zodanig ingeregeld dat installaties dagelijks volgens dezelfde schema’s in- en uitgeschakeld worden. In enkele gevallen worden simpele meetgegevens uit het gebouw gebruikt om bij te sturen. Echter wordt er geen rekening gehouden met bijv. complexe patronen in verbruiksdata, weersvoorspellingen, beschikbaarheid van eigen zonnestroom of snelle fluctuaties in energieprijzen. Bovendien wordt gestuurd op generieke setpoints en is er geen inzicht in bijv. de luchtkwaliteit of comfortbeleving van gebruikers.

Het gevolg? Inefficiënte kantoorgebouwen met onnodig hoge energiekosten, suboptimaal binnenklimaat, ontevreden gebruikers en uitdagingen op het gebied van energie-infrastructuur.

Smart Offices, TKI project

Met het TKI project Smart Offices willen wij dit, tot nu toe onbereikbaar, potentieel aan energiebesparing en flexibiliteit op het elektriciteitsnet ontsluiten en tegelijkertijd een hoger gebruikerscomfort in gebouwen realiseren. Hoe? Door middel van een dynamisch zelflerend regelsysteem op basis van machine learning algoritmes en digitale simulaties. Het systeem staat realtime in verbinding met het gebouw en zoekt constant naar de best mogelijke inzet van gebouwinstallaties. Daarnaast is het systeem ingericht om zelfconsumptie bij toepassing van PV-panelen te optimaliseren. Via een verbinding met de energiemarkt, speelt het ook in op fluctuaties in vraag en aanbod die horen bij de structurele toename van duurzame energie opwekking in Nederland.

Wat we gaan doen

Het consortium onderzoekt in pilotprojecten onder andere het comfort van gebruikers, thermische capaciteit, energieverbruik, flexpotentieel en degradatie van installaties om nieuwe inzichten op te doen over het slim sturen in kantoorgebouwen. Dit alles wordt uitgewerkt tot een integraal data model. Een onderdeel is een datagedreven digitale simulator om het ‘gedrag’ van een gebouw te voorspellen onder wijzigende omstandigheden.

Wij werken in Smart Offices samen met: Spectral Enterprise B.V., Greenchoice, Merin Management B.V.