Save the Homes

Save the Homes is een 3 jaar durend Horizon 2020 project en richt zich op het stimuleren van woning renovaties.

In Rotterdam en Valencia gaan we woningrenovatieservices aanbieden via een one-stop-shop, de citizen hub. Door de customer journey, de vraagzijde en de aanbodzijde in kaart te brengen, willen we deze citizen hubs creëren die mensen helpen de barrières bij renovatie te overwinnen. Deze citizen hubs zullen worden opgezet als fysieke en online hubs.

Investeringen in renovaties van huizen zijn essentieel voor het milieu, de economie en de levenskwaliteit van mensen. Europa kampt met een vergrijzende woningvoorraad, waar momenteel slechts 10% van de gebouwen energieprestatiecertificaten van klasse A of B heeft. Daarnaast wordt de staat van een huis steeds meer gerelateerd aan gezondheid. Wonen in niet-gerenoveerde huizen kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, terwijl verbeterde woonomstandigheden gezondheidsrisico's kunnen verminderen en de kwaliteit van leven kunnen verhogen.

Met Save the Homes willen we de vraag naar woningrenovatie stimuleren, het renovatietempo verhogen en zo bijdragen aan het verbeteren van het leven van mensen.