RIRA (Ruimte voor Initiatieven in duurzame warmte en koude door Retrofitten): Gebied Amstel III (2019-2021)

Wanneer bestaand bedrijfsmatig vastgoed CO2 wil terugdringen, zijn warmte- en koudenetten een interessante optie! Waarom? Ze zijn vaak geclusterd in kantoorparken of bedrijventerreinen. Daarnaast hebben gebouweigenaren de behoefte om energievoorziening, gebouwbeheer & exploitatie uit te besteden aan professionele dienstverleners. Er is echter een systeemverandering nodig om de toepassing van warmte- en koudenetten te bevorderen. ‘Open’ warmte- en koudenetten moeten worden toegepast met een afbakening tussen modulaire energiediensten enerzijds en het netbeheer anderzijds. Dit ‘open systeem kan mogelijk gemaakt worden met een raamwerk op zowel organisatorisch, technisch als economisch vlak.

In gebied Amstel III (Amsterdam Z-O) toetst TKI-RIRA haar resultaten bij stakeholders. Daarna is er de intentie om de realisatie van een open warmte- en koudenet tot stand te brengen. Het kantoren- en bedrijvengebied van Amstel III is 250 ha. van omvang en bestaat uit een kantorenzone met ca 720.000 m2 bruto kantorenoppervlak en een bedrijvenzone. Het is recent een nieuwe weg ingeslagen met een geleidelijke transformatie van monofunctioneel werkgebied naar een gemengd (hoog)stedelijk werkwoongebied in de kantorenzone, en een gemengd werkgebied in de bedrijvenzone.

Partners in dit project: Equinix (Netherlands) B.V., Escoplan B.V., Greenvis B.V., Hogeschool van Amsterdam, Villa Ville B.V.