NRG2peers

NRG2peers is een 3 jaar durend Horizon 2020 project. In NRG2peers staan energie gemeenschappen centraal. In een energiegemeenschap kunnen mensen schone en hernieuwbare energie kopen en uitwisselen om hun huis en dat van hun buren te verwarmen en van stroom te voorzien.

We ondersteunen de oprichting en acceptatie van financieel aantrekkelijke, legaal en technisch levensvatbare energie gemeenschappen in heel Europa.

Via het NRG2peers platform ondersteunen we deze gemeenschappen door:

  • Het verzamelen van ervaringen van reeds bestaande lokale energiegemeenschappen. Op deze manier kunnen we van anderen leren en niet alleen best practices delen, maar zien we ook waar we kunnen verbeteren. Op basis hiervan ontwikkelen we een gereedheidsindicator die laat zien hoe ‘klaar’ energiegemeenschappen in de EU zijn.
  • De kwaliteit te bewaken en daarmee het energieverbruik en de piekvraag helpen optimaliseren op basis van data door middel van slimme signalen.
  • Bewoners motiveren door middel van gegamificeerde features.