FODEO

De elektriciteitsbehoefte per huishouden zal verder toenemen doordat we steeds meer apparaten gaan gebruiken, voor onze warmtevoorziening steeds vaker overstappen op (elektrische) warmtepompen en in steeds grotere mate gebruik maken van elektrische fietsen, scooters en auto’s. Door het beter afstemmen en spreiden van elektriciteitsgebruik op gebiedsniveau ontstaat er minder belasting op het net. Dat vraagt in toenemende mate om beheersing van het gebruik van warmtepompen, elektrische apparaten en opslag.

FODEO richt zich op de maximalisatie van de zelfvoorzienendheid van energie op lokaal wijkniveau door het faciliteren van bewoners bij het organiseren, financieren, technisch realiseren en exploiteren van een lokale energie-infrastructuur. Dat leidt tot een nieuwe lokale markt voor verhandeling van lokaal opgewekte zonne-energie, waardoor er een grotere bereidheid ontstaat voor particulieren om te investeren. Dat kan tevens leiden tot een optimaler gebruik van duurzaam opgewekte energie en besparing op uitgaven in het energienetwerk.

FODEO wil in de duurzaam op te zetten nieuwbouwwijk Oosterwold te Almere onderzoeken hoe we binnen een beperkt gebied de over- en onderproductie van de maximaal lokaal duurzaam opgewekte energie van PV-panelen kunnen optimaliseren. We kijken in FODEO zowel naar de optimalisatie van opwekking alsook naar het gebruik van lokaal opgewekte zonne-energie op basis van een nieuw lokaal verhandelingsmechanisme voor energie.

Wij werken in FODEO samen met Poinselot, VillaVille, Spectral, ABB, Ideate, J-OB en Nedstack.