DYNKA

DYNKA staat voor DYNamisch licht en binnenklimaat voor Kantoren. Het uitgangspunt van DYNKA is het creëren een optimaal dynamisch binnenklimaat in kantoren. Dit gebeurt door een combinatie van dynamisch licht en een dynamische binnentemperatuur. Het doel is om hiermee een gezonde kantooromgeving en daarmee ook een energiebesparing te realiseren van tenminste 15 % ten opzichte van een traditioneel geklimatiseerd kantoor.  

Living labs DYNKA

Het concept voor het licht en binnenklimaat wordt getoetst, gevalideerd en geïmplementeerd in real life living lab omgevingen. DYNKA start op twee locaties: Kantoor Kropman, en Qeske Community. Op basis van deze uitgebreide monitoringsstudie zal een toolbox worden ontwikkeld om uiteindelijk te komen tot een dynamisch office system dat algemeen inzetbaar zal zijn. Later zullen op grotere schaal twee van de vier gevalideerde concepten worden getest op de locatie Atlas gebouw van TU/e.  Het resultaat levert de bouwfysische en installatietechnische eisen om te komen tot een optimaal, gezond en acceptabel binnenklimaat. Ook zal DYNKA het energiebesparingspotentieel in de praktijk aantonen.

Het VR filmpje hiernaast laat zien wat dit onderzoek zo speciaal maakt. Het kantoor van Qeske is een van de locaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Ook laten wij zien wat er gemeten wordt en met welke sensoren!

Resultaat DYNKA

DYNKA draagt bij aan Programmalijn 5a (zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten door de ontwikkeling van een volstrekt nieuwe en innovatieve manier van dynamische kantoor klimatisering gebaseerd op de interactie van licht en temperatuur. 

DYNKA levert onder andere de volgende resultaten:

 • Drie scenario’s (profielen) als randvoorwaarde voor een dynamic office omgeving
 • Drie basis installatieconcepten voor de realisatie van deze scenario’s
 • Een ICT-platform voor de aansturing van licht en klimatisering
 • Een set geïntegreerde lichtarmaturen, geoptimaliseerd voor een dynamic office
 • In twee real life living labs wordt het dynamische klimaatconcept getoetst en gevalideerd.
 • Een toolbox om een dynamisch licht en temperatuur office system te ontwerpen
 • Een uitgebreide toetsing en monitoring van het dynamische klimaatconcept in een praktijkproject
 • Bouwfysische en installatietechnische eisen voor een optimaal gezond en productief binnenklimaat
 • Een aangepast hUMan model voor de voorspelling van effecten van het dynamisch binnenklimaat
 • Een definitieve bepaling van het besparings- en toepassingspotentieel
 • Een scenario voor verder productontwikkeling voor een dynamisch office system
 • Een ISSO publicatie met een opzet voor verdere standaardisatie van een dynamisch kantoorklimaat

Meer weten over DYNKA? Bekijk de project website.

Of lees meer achtergrondinformatie.

Partners in dit project: Universiteit Maastricht, Technische Universiteit Eindhoven, Zuyd Hogeschool, Philips Lighting, Almende, Kropman Installatietechniek, Isso.