Drive 0

Drive 0 is een onderzoeksproject, gefinancierd door het Europese Horizon2020-programma. Huygen is de coördinator voor dit project. Het doel van Drive0 is om de circulaire renovatieprocessen te versnellen. Bekijk de video hieronder om meer te leren over Drive 0 inhoudt:

In onze 80-jarige geschiedenis hebben we een uitgebreid geïnvesteerd in kennis en ervaring over energie-efficiëntie. De ontwikkeling van duurzaamheid is heel belangrijk. Het verminderen van de impact op het milieu door circulaire oplossingen is een logische stap in de richting van duurzame samenlevingen en economieën.

In Drive 0 werken we samen met nieuwe en vertrouwde partners, fabrikanten en constructeurs die koolstofarme materialen en renovatieoplossingen ontwikkelen die toepasbaar en al geaccepteerd zijn voor diepe retrofits. In Drive 0 worden deze oplossingen echter herontwikkeld en verbeterd, zodat ze meer circulair worden en daarmee dus duurzamere oplossingen.

Nieuwe circulaire technologie moet worden ondersteund door nieuwe concepten van eigendom en bedrijfsmodellen die de circulaire bedrijfsactiviteiten kunnen ondersteunen (bijv. Leasing, servicemodellen). Wij geloven dat samenwerking het sleutelelement is voor het ontwikkelen van succesvolle technische en bedrijfsmatige circulaire renovatieconcepten. Daarom willen we met Drive 0 de bestaande afhankelijkheden in de bouwsector, binnen dit project en verder, heroverwegen.

Meer weten over Drive 0? Bekijk:

De website van Drive 0

Ons interview met Brightlands over circulariteit

Een overview van het Drive 0 kickoff symposium

Partners in dit project zijn:

Knauf Insulation, COADY Architects, Salfo & Associates, ALIVA, Factory Zero, WEBO, Technical University Dublin, Tallinn University of Technology, National and Kapodistrian University of Athens, Institute for Innovation and Development of University of Ljubljana, University of Bologna, Valencia Institute of Building, ISSO, ZUYD University of Applied Sciences, Architects’ Council Europe ACE, Timbeco Woodhouse, Housing Europe HE, Pich Architects, International Union of Property Owners UIPI.