BIMplement

Om de doelstellingen voor Nul Op de Meter (NOM) te waarborgen, hebben we een verbeterde systematische aanpak nodig in de hele bouwsector. Het project BIMplement zet zich in om de kloof tussen de voorspelde prestaties en werkelijke prestaties van gebouwen te verkleinen door de kwaliteit van gerealiseerde bouwwerken te verbeteren. We zijn ons ervan bewust dat er geen echte energie-efficiëntie is zonder kwaliteit en er is geen kwaliteit zonder gekwalificeerd personeel. Om te zorgen voor het benodigde gekwalificeerde personeel, bevordert BIMplement de vereiste bijscholing en trainingen waarbij BIM wordt gebruikt als medium voor een betere uitwisseling van informatie en om interacties tussen verschillende bouwfasen te bevorderen.

Het uiteindelijke doel is om te komen tot geschoold personeel om alle noodzakelijke arbeidshandelingen uit te voeren met een volledig begrip van de verantwoordelijkheid van hun eigen beroep en acties, evenals de relatie met de andere betrokken beroepen en acties binnen de waardeketen.

BIMplement werkt aan een methodologie voor het creëren en standaardiseren van de benodigde kwalificaties en leermiddelen. Om klaar te zijn voor de toekomst zullen vakspecifieke kwalificaties worden verrijkt met de vaardigheden en competenties die nodig zijn bij het uitvoeren van taken in een BENG-project dat BIM gebruikt. Door gebruik te maken van een gestandaardiseerde methodologie zijn de kwalificaties transparant en vergelijkbaar tussen de EU-lidstaten. Hierdoor wordt EU-mobiliteit wordt vergemakkelijkt en verstrekt.

BIMplement heeft de volgende doelstellingen:

  • Om de algehele kwaliteit van nieuwe BENG constructies en renovaties te verbeteren, waarbij de gehele waardeketen wordt aangepakt in een multidisciplinaire aanpak in verschillende sectoren.
  • Een nieuwe generatie professionals en vakmensen creëren, die gekwalificeerd zijn om hoogwaardige BENG-projecten te leveren. Dit, door technische, cross-trade en BIM-vaardigheden en -competenties te gebruiken.
  • Om interacties tussen verschillende beroepen aan te moedigen, mogelijk gemaakt door een flexibele kwalificatiemethode voor het integreren van technische, cross-trade en BIM-gerelateerde kwalificaties (vaardigheden, kennis, competenties)in de werkplek leeromgeving.
  • Om de kwalificatie- en trainingsschema's te ondersteunen, zal een replicatie- en exploitatiestrategie worden ontwikkeld en gevalideerd.

Meer weten over BIMplement? Bekijk de project website.

Partners in dit project: Alliance Villes Emploi, Astus Construction, ISSO, Regioninis Inovaciju Vadybos Centras Lithuania, Lietuvos Statybininku Asociacija Lithuania, Instituto Valenciano de la Edificacion, Mostostal Warszawa, Conseil des Architectes D'Europe,