Bewoners Aan De Knoppen

Bewoners die met vertrouwen de regie uitvoeren over hun woningrenovatie. Daar willen we naartoe. Vanuit die gedachte is het TKI project ' Bewoners aan de knoppen' ontstaan.

Hoe we dat gaan doen? Wij gaan samen een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een wijk- en bewonersgericht programma om zo:

- nieuwe kosteneffectieve oplossingen te introduceren en demonstreren in proefwoningen;

- ondersteuning te bieden aan de bewoners door voor hen een beslissingsproces op te zetten. 

Wij zullen hiervoor 3 demonstratiewoningen in Eindhoven realiseren, waarin zowel het voorbereidingsproces als de realisatie en monitoring van onze renovatieproducten worden gedemonstreerd en geoptimaliseerd. Vanuit het consortium is er inmiddels 1 warmtepomp systeem geplaatst/operationeel.

Deze combinatie van een vraaggestuurde technische én sociale aanpak draagt bij om versneld in 2021 30.000 – 50.000 bestaande particuliere woningen per jaar aardgasloos of voorbereid op aardgasloos te maken (impact op Nederland).

Meer weten? Lees dan verder op de website van Topsector Energie.  

Partners in dit project: Alliantie+, Durocan en Bouwhulpgroep.