Energiebeheersing en duurzaamheid

Huygen streeft naar energiebeheersing en duurzaamheid in haar ontwerpen en adviezen. Enerzijds vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als ingenieursbureau, anderzijds vanwege de technische uitdaging. Hiervoor is een integrale en structurele aanpak nodig. Een visie die wij uitdragen in onze adviezen en door haalbaarheidsonderzoeken die wij verrichten naar de mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Een duurzaam gebouwontwerp gaat verder dan het kijken naar het verminderen van het energieverbruik op grond van de Trias Energetica. Een duurzaam gebouwontwerp heeft als uitgangspunt dat de gebruiker centraal staat; een gebruiker moet zich prettig en comfortabel voelen in een gezond gebouw. Daarvoor werken wij samen om, met alle stakeholders in de gebouwde omgeving, duurzaamheid verder te ontwikkelen en in de praktijk te brengen.

Onze mensen zijn op de hoogte van de meest up-to-date technologieën en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidslabels en -certificering (o.a. BREEAM).

Terug naar overzicht