Bouwfysica

Bouwfysica en installatietechniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bouwfysica is een essentieel onderdeel van een gezond en prettig binnenklimaat. Om van een bouwkundig ontwerp een succes te maken, is een comfortabel binnenklimaat nodig. Daarom is het noodzakelijk dat het gebouw van zeer goede bouwfysische kwaliteit is. Huygen heeft hiervoor ook op dit vakgebied specialisten in huis. Dit geldt vooral voor de deelaspecten warmte, vocht en licht en in mindere mate voor geluid en akoestiek. Veelal gebeurt dit in overleg en nauwe samenwerking met de architect en soms ook met een adviesbureau gespecialiseerd in bouwfysica. Wel altijd gebaseerd op de uitgangspunten van de Trias Energetica.

Ons bureau maakt PMV-behaaglijkheidsberekeningen, gebaseerd op de theorieën van professor Fanger, temperatuuroverschrijdingsberekeningen (TO-berekening) en CFD-berekeningen. Ook beschikken we over een uitgebreid instrumentarium om in het veld metingen van de bestaande en de verbeterde toestand te verrichten. Zo verrichten wij bijvoorbeeld behaaglijkheidsmetingen, maken wij infraroodbeelden van gebouwen en installaties om inzicht te verkrijgen in warmtelekken. Wij maken berekeningen van de energieprestatie van een gebouw op basis van de wettelijke Energie Prestatie Norm (EPN), de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR), BREEAM en een energielabel.

Terug naar overzicht