BIM

BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

Huygen heeft de afgelopen tijd veel projecten in BIM uitgewerkt en heeft, met onze ruime ervaring, een goed beeld van de mogelijkheden en de juiste toepassingsgebieden. Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan, maakt dat de kans op faalkosten groot is. Voor ieder project dient de juiste afweging gemaakt te worden in hoeverre uitwerken in BIM de juiste toevoeging is. Wij helpen u daarbij.

BIM is een oplossing die maakt dat alle relevante informatie, gedurende het hele bouwproces, wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. 

Terug naar overzicht