Beheer en onderhoud

Goed beheer en onderhoud wordt gekenmerkt door het leveren van een maximale en optimale beschikbaarheid tegen minimale kosten. Door in de ontwerpfase de juiste onderhoudsstrategie te bepalen, kan uw huisvesting optimaal functioneren in de gebruiksfase. Bij ons gaat techniek en onderhoud niet over kosten, maar over een bijdrage aan de waarde die de huisvesting voor u heeft. Goede huisvesting als belangrijke voorwaarde voor een goed bedrijfsresultaat. Zowel voor de eigenaar van een gebouw als ook voor de gebruiker.

Bij onze advisering ligt de focus van Beheer en Onderhoud niet alleen op de juiste wijze integraal laten functioneren van een gebouw en haar gebouwinstallaties, maar met name op de toegevoegde waarde die een gebouw en haar gebouwinstallaties heeft. In de exploitatiefase van een gebouw is het borgen van prestaties van de installaties van belang. Huygen verzorgt, naast het bepalen van onderhoud strategieën en het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen, ook het monitoren van de installaties. Tevens verrichten wij inspecties en conditiemetingen volgens de NEN 2767. 

Terug naar overzicht