Vanuit onze kennis van fysica en energietechniek benaderen wij de vraagstukken met betrekking tot gebouwde omgeving altijd integraal. Dat spreekt al meer dan 75 jaar vanzelf voor ieder van onze circa 45 gespecialiseerde medewerkers. De basis van onze benadering is dat wij, in goede afstemming met onze collegae ontwerpers op het gebied van architectuur en constructie, aan gebouwen eigenschappen meegeven waardoor ze op een natuurlijke manier comfortabel en functioneel zijn. Pas als de natuurlijke eigenschappen van de gebouwde faciliteit te kort schieten om aan weloverwogen eisen te voldoen, gaan wij denken aan de toepassing van geëigende installatietechnische voorzieningen. Vervolgens is het van onze professionals een tweede natuur om die voorzieningen zo goed mogelijk in te passen in het bouwkundig concept waardoor er een gebalanceerd en integraal geheel ontstaat. Wij noemen dat gebouwtechnologie: samenwerking van bouw, natuur en technische voorzieningen. Het gebouwtechnologisch concept is pas volmaakt als het generaties lang zijn doel zal dienen tot volle tevredenheid van de gebruikers en tot tevredenheid van eigenaren/beheerders.

Huygen Installatie Adviseurs B.V. is een onafhankelijk (NLingenieurs) adviesbureau. Wij opereren vanuit Maastricht en Utrecht. Onze gespecialiseerde medewerkers met een WO of HBO+ achtergrond behandelen de disciplines werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid (sprinkler en branddetectie), beveiliging, transporttechniek, informatie- en communicatietechniek en energietechniek. Wij  verzorgen advies en engineering tot en met directievoering, commissioning en monitoring. Om de resultaten van onze werkzaamheden te beheersen en te laten voldoen aan de juiste eindtermen, werken wij volgens een kwaliteitmanagementsysteem dat gecertificeerd voldoet aan NEN-EN-ISO 9001/2008. Voor het gestructureerd realiseren van specifiek en meetbaar gestelde eisen over duurzaamheid hanteren wij bij voorkeur de methodiek conform BREEAM. Tenzij opdrachtgevers anders willen, ontwerpen wij onze projecten in BIM, met Revit als 3D-configuratiesysteem.

Wij kennen een gezonde vernieuwingsdrang en zien onze taak en onze markt als een dynamisch proces. Om onze klanten van kundig en op maat gesneden advies te kunnen voorzien, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe technieken, toepassingen en benaderingen van de markt. De vraag van onze klanten ligt steeds meer op het ontwerpen en aanbieden van totale, integrale duurzame gebouwconcepten. Hierbij vormen gebouw en installaties één geheel en worden in een onderlinge samenhang ontworpen en gerealiseerd. Alleen een integrale aanpak leidt tot een duurzame harmonie van concept, constructie, gebruik en esthetiek. Deze integrale aanpak leidt bovendien tot een verregaande kostenoptimalisatie en kwaliteitsverbetering.

Bij voorkeur bieden wij een integraal pakket aan diensten aan dat zich bevindt op het snijvlak van gebouw en installaties: installatietechniek in de meest brede zin, duurzame energietechniek, bouwfysica, akoestiek, binnenmilieu en brandveiligheid. Bovendien beschouwen wij een duurzaam gebouw altijd in relatie met de omgeving waar het gaat om beschikbare duurzame energiebronnen en impact op het milieu.