Huygen geregistreerd expert BREEAM-NL

Eind 2009 is door de Dutch Green Building Council (DGBC) de beoordelings-methode BREEAM-NL gelanceerd. Met deze methode beoogt de DGBC een instrument in de markt zetten waarmee de duurzaamheid van een gebouw (of gebied) onafhankelijk beoordeeld kan worden. Momenteel worden de andere methodes GreenCalc+ en GPR-gebouw geharmoniseerd met BREEAM-NL.

Vanaf eind maart 2010 is ook Huygen geregistreerd BREEAM-NL-expert. Door het opleiden van een medewerker tot BREEAM-NL-expert is Huygen in staat een volledige BREAAM-NL analyse van een gebouw te maken ten aanzien van alle duurzaamheidsaspecten. Tevens kunnen de effecten van maatregelen, installaties en voorzieningen inzichtelijk worden gemaakt.
Voor de nieuwbouw van het Innovacomplex op het Floriade terrein in Venlo (ontwerp Jo Coenen) is een BREEAM-analyse uitgevoerd.
Over BREEAM
De Dutch Green Building Council gebruikt het BREEAM-schema vanwege de grote rol die het internationaal speelt. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en vormt dus een internationale standaard. De toevoeging NL geeft aan dat het hier om de Nederlandse versie gaat.
Bij toepassing van BREEAM-NL wordt op gebouw(gebieds)niveau gekeken naar energieverbruik (19%), landgebruik & ecologie (10%), bouwproces (12%), watergebruik (6%), afval (7,5%), vervuiling (10%), transport (8%), materialen 12,5%) en gezondheid/comfort (15%). De systematiek gaat uit van een kwalitatieve weging, met als totaalscore één van de volgende duurzaamheidslabels: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. Dit duurzaamheidslabel kan in de vorm van een certificaat worden vastgelegd.
Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze heer C. Gilissen, c.gilissen@huygen.net of 043- 351 15 30