techniek met een hart

Fundamentele vragen; praktische oplossingen
Met de komst van HI&A is bovendien een sterkere verbinding ontstaan tussen theorie, praktisch onderzoek en de wensen van de klant. Regelmatig initieert HI&A nationale en internationale onderzoek- en demonstratieprojecten. Door intensieve samenwerking met gevestigde nationale en internationale kennisinstituten en door internationale kennisuitwisseling blijft HI&A steeds op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen. Daardoor komen we tot nieuwe, innovatieve, praktische - soms onconventionele - oplossingen.

Zo neemt Huygen deel aan verschillende onderzoeken om het voorspelde energiegebruik in een gebouw nauwkeuriger te laten aansluiten bij het werkelijke verbruik. Uiteindelijk valt zo op het gebied van energieprestaties een betrouwbaar eindresultaat te voorspellen, voordat er ook maar een schop de grond is ingegaan. Doordat een probate voorspelling mogelijk is, kan Huygen ook al vanaf het begin van de bouw meedenken met de opdrachtgever en aangeven welke maatregelen financieel interessant zijn. Deze aanpak betekent een ommekeer van het achteraf oplossen van klachten naar proactief reageren.

Een ander onderzoek richt zich op het ontwikkelen van geprefabriceerde modulaire renovatiecomponenten voor de woningbouw. Een van de methodes daarvoor is het virtueel bouwen via het Bouw Informatie Model (BIM). In dit model kunnen de wensen van de bewoners worden ingepast. Het BIM stuurt vervolgens volledig geautomatiseerd het productieproces aan.

Ook het feit dat gebouwen dankzij de verbeterde technologie en toepassing van onder meer domotica steeds ‘slimmer’ worden, leidt tot veranderde opvattingen. Zo kan het aantal installaties in een gebouw dat echt noodzakelijk is, in sommige gevallen worden teruggebracht. Huygen onderscheidt zich op dit gebied van de concurrentie met de stelling: “Als installaties niet nodig zijn, maken we ze niet.”

Hergebruik; duurzaam en functioneel
Nu duurzaamheid hoog op de agenda staat, is er ook in de bouw steeds meer aandacht voor hergebruik. Huygen heeft op dit terrein van oudsher een sterke traditie. Zo adviseren wij onder meer voor de karakteristieke Shelltoren in Amsterdam-Noord, die de komende jaren wordt omgetoverd tot hippe uitgaansgelegenheid met de naam A'DAM. Naast een ronddraaiend restaurant, twee clubs en een hotel krijgt de toren op 80 meter hoogte een skybar met panoramadek. Met de verandering van functies verandert uiteraard ook de energie-exploitatie van het gebouw. Duurzaamheid is daarbij niet zo zeer een kwestie van techniek, maar veeleer van overtuiging. Daarom houdt Huygen bij zijn advies rekening met de wensen, gevoeligheden en mogelijkheden van alle betrokken partners. Door te laten zien hoe techniek kan worden ingezet voor de beleving van de gebruiker en door consequenties van beslissingen helder te maken voor de opdrachtgever, kan deze een weloverwogen beslissing nemen.

Een ander toonaangevend project op het gebied van hergebruik is de restauratie van het Glaspaleis in Heerlen, nu in gebruik als muzisch centrum, expositieruimte, kantoren, horeca en film/theaterzaal onder de naam Schunck*. Dit gezichtsbepalend monument in het centrum van Heerlen moest na de renovatie voldoen aan hoge eisen ten aanzien van esthetica, veiligheid, functionaliteit en comfort. Dat dat is gelukt, mag worden geïllustreerd door het feit dat het gerestaureerde gebouw De Nederlandse Bouwprijs 2005 in de categorie Projecten in de wacht sleepte. Het project was voor Huygen zeker niet eenvoudig, maar het lukte, wat de installaties betreft zelfs binnen het beschikbare budget.

Geïntegreerd ontwerpen; de gebruiker voorop
Of het nu gaat om projecten op het gebied van wonen, werken, zorg of recreatie, in de visie van Huygen staat een veilige, prettige, maar ook functionele invulling van ruimte altijd voorop. Samen met de klant zoeken wij naar de beste oplossing en kruipen we daarvoor als het ware in de huid van de gebruiker. Zodat niet de gebruiker zich hoeft aan te passen aan de ruimte, maar andersom.

Bepalend voor een succesvolle opgave is de multidisciplinaire aanpak, vergelijkbaar met de wijze waarop een architect naar het gebouw kijkt. Gebouwtechnologie gaat immers altijd over een complex geheel, waarbij bouwkundige, constructieve en installatietechnische aspecten elkaar in evenwicht houden.

Bij Huygen spreekt men daarom graag van ‘geïntegreerd ontwerpen’: het van meet af aan streven naar een optimaal resultaat door een hechte samenwerking en goede communicatie met de ontwerp- en bouwteampartners. Respect voor elkaars kennis en kunde haalt niet alleen het maximale uit een samenwerking, maar komt ook de functionele en esthetische aspecten van de opgave ten goede.

Een fraai voorbeeld van deze opvatting over technologie is het Mijnwater project in Heerlen, waarbij water uit voormalige mijnen wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Om dit te kunnen realiseren, moesten gebouwen en installaties zo worden ontworpen, dat ze met gematigde temperaturen konden worden verwarmd en gekoeld. Het unieke van het systeem is, dat er voor een balans is gezorgd tussen het temperatuurniveau van de aangeboden duurzame warmte door het mijnwater en de warmtevraag van de gebouwen. Daardoor gaat er geen of weinig energie verloren aan de omgeving.

Na een succesvolle pilot is de gemeente Heerlen begin 2008 begonnen met de exploitatie van het mijnwatersysteem. De eerste afnemers waren het nieuwe CBS-kantoor in Heerlen en de nieuwbouwprojecten in het centrum van Heerlerheide. Het mijnwater wordt hier gebruikt om circa 200 woningen, winkels, een supermarkt, bibliotheek, stadsdeelkantoor en gemeenschapshuis te verwarmen of te koelen. De levering van deze milieuvriendelijke energie biedt vele voordelen, zoals een CO2-reductie met 55% en een aangenamer, constanter, binnenklimaat. Berekeningen hebben uitgewezen dat deze vorm van energiewinning niet duurder is dan andere duurzame of traditionele energiebronnen.

Een ander aansprekend project is het Orbis Medical Parc Ziekenhuis in Sittard-Geleen. Bij de realisatie van dit ‘geneeshuis van de 21ste eeuw’ stond niet de architectuur aan de basis, maar het gebouwtechnologisch concept, waarin de patiënt centraal werd gesteld. De ambitieuze doelstellingen van dit project stelden hoge eisen aan Huygen, als ontwerpers van de techniek. Om oplossingen te bedenken voor het vernieuwende zorgconcept, moesten de gebaande wegen worden verlaten. Huygen verplaatste zich zoals gebruikelijk in de gebruiker en adviseerde bijvoorbeeld om geen tl-licht te gebruiken in de gangen. Voor patiënten die liggend worden vervoerd, is het felle licht boven hun hoofd immers niet prettig. Daarnaast werd in het gebouw allerlei techniek geïntegreerd, waarmee de patiënt de ruimte waarin hij verblijft, kan personaliseren. Als state-of-the-art project, wordt het concept van het Orbis ziekenhuis inmiddels landelijk gekopieerd.

Op het snijvlak van technologie en gevoel
Zoals uit het voorgaande blijkt, gaat Huygen altijd weer uit van de eisen die de gebruiker stelt aan het te beheersen proces en de woon-, werk- of verblijfsomgeving. Die eisen betreffen functionele of zakelijke aspecten, maar ook puur menselijke behoeften zoals comfort, veiligheid, gezondheid en esthetiek. Zaken die zeker zo belangrijk zijn, want wie zich prettig voelt, functioneert en presteert beter. Werken op het snijvlak van technologie en gevoel, dat is kort samengevat de bedrijfsfilosofie van Huygen. Door blijvend te investeren in kennis en kunde van de medewerkers, door de nieuwste technologische inzichten toe te passen, door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen en door de gebruiker voorop te stellen. Zo krijgt techniek een hart.